Compromis met omwonenden mislukt

34 in plaats van 43 woningen Broeckgouw voor mensen met beperkte leencapaciteit

Donderdag 16 mei komt opnieuw een voorstel in de raad over de bouw van nieuwe starterswoningen op het zogeheten ‘oostelijk eiland’ in de Broeckgouw. Omwonenden hebben eerder aangegeven bang te zijn voor de gevolgen van de bouw op hun uitzicht en wooncomfort. Of het compromis (minder woningen) de discussie eindigt moet nog blijken. Het voorstel behelst vier extra woningen boven het compromis van 30, dat door omwonenden is ingebracht.

Het gemeentebestuur geeft aan dat er geen breed gedragen compromis mogelijk is om het woningaantal terug te brengen tot precies 30.  Met de genoemde 34 wordt het financiële tekort ‘zoveel mogelijk beperkt’.

Duidelijk is wel dat de doelgroep zal bestaan uit starters die maximaal 150.000 tot 200.000 euro kunnen lenen. Eerder stonden er luxe woningen gepland.

Omwonenden hebben voorgesteld om 30 galerij-appartementen te bouwen in maximaal zes woonlagen. Met een ontsluiting voor het verkeer die niet langer via het Natuurpark loopt, maar via Pinkewad. Er zijn 45 parkeerplaatsen op maaiveld ingepland.
Hiermee zouden de zichtlijnen en/of vrije ligging voor hen het belangrijkste uitgangspunt vormen. 

De gemeente ziet het voorliggend model als een niet geschikt alternatief. Met name op de onderdelen differentiatie en (ruimtelijke) kwaliteit. Ook zou het resultaat € 820.000,- negatief uitpakken ten opzichte van een eerder gemeentelijk voorstel.

Het college van B&W stelt dan ook voor om 34 woningen te bouwen. Het gaat om twaalf grondgebonden woningen en 22 appartementen in maximaal drie bouwlagen. Het oorspronkelijke eiland zelf is iets vergroot. Met een ontsluiting via een binnencorridor. Hiermee voldoet het plan in de ogen van het college aan programmatische en kwalitatieve uitgangspunten.
Omwonenden zien het voorstel niet als een geschikt compromis. Met name doordat er minder water komt en het deels vervallen van vrij uitzicht. Het gemeentebestuur ziet het voorstel wel als een compromis: het voldoet aan de meeste gestelde kaders en uitgangspunten en combineert elementen uit verschillende eerdere scenario’s.
Ook denkt de gemeente dat het vervallen van een hoge woontoren (30 meter) een grote verbetering te noemen is voor de omwonenden.

De gemeente noemt haar eigen voorstel goed wat de ruimtelijke en architectonische kwaliteit betreft en vindt dat er sprake is van een financieel gezonde exploitatie. Wel zal er een herziening van het bestemmingsplan nodig zijn. Al geldt dat ook voor het door omwonenden ingebrachte plan met 30 woningen.
Het is de bedoeling dat eind 2021 met de verkoop gestart kan worden.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook