Carillon Speeltoren klinkt voortaan twee maal per maand!

Dinsdag 4 december heeft het college van B&W het besluit genomen om het aantal bespelingen van het carillon van de Speeltoren te verdubbelen. De afgelopen 30 jaar werd de beiaard slechts één keer per maand bespeeld door Frits Reynaert. Vanaf januari 2019 wordt dit dus  standaard twee keer per maand. Daarnaast wordt de beiaard op verzoek extra bespeeld (denk hierbij aan de Pianowandeling en Sint Maarten).

In 2017 werd op verzoek van de gemeente Edam-Volendam een nieuw klavier gebouwd, aangezien het oude totaal versleten was. Dit nieuwe klavier gaf tevens de unieke mogelijkheid om het aantal klokken van het carillon uit te breiden met vijf tot een totaal van 42 klokken.

Geadopteerd
Op initiatief van de stadsbeiaardier, in samenwerking met de stadsklokkenstelder, heeft de vereniging Oud-Edam het project vijf nieuwe klokjes voor de Speeltoren opgepakt. Binnen twee weken waren alle klokjes door Edammers geadopteerd. Met  de uitbreiding van deze klokjes heeft de beiaardier aanmerkelijk meer mogelijkheden gekregen voor het bespelen van het handspel van de beiaard.

Noodzaak
Om hier ook volop van te kunnen genieten werd tijdens de overhandiging van de klokjes aan de burgemeester van Edam-Volendam dan ook het nadrukkelijke verzoek gericht om het aantal bespelingen in de nabije toekomst uit te breiden. Het is noodzakelijk dat het klavier zoveel mogelijk wordt bespeeld. Des te meer er op wordt gespeeld des te soepeler de klokken die in weer en wind hangen blijven klinken en niet vastlopen. Zo vormt het klavier een zeer belangrijk onderdeel van de beiaard.
Nu is het dan zover!
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook