Brute aanslag op de Purmer


Brute aanslag op de Purmer


Absurd en verbijsterend is het gemeentelijk voornemen de Purmer tot aan Edam te bestemmen voor industriegrond. De gehele raad van Edam-Volendam, inclusief de Partij van de Arbeid, lapt haar wettelijke verplichtingen inzake Beschermd Stadsgezicht Edam aan haar/zijn laars. Er is slechts een partij die haar plicht in deze niet verzaakt en dat is Groen-Links. 

Op 23 augustus 1977 is Edam definitief aangewezen als Rijksbeschermd gezicht Edam. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van het gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.  

De voorgenomen bestemmingsplanwijziging in de Purmer is compleet strijdig met deze verplichtende status. Ik ben blij dat de vereniging Oud Edam de handschoen oppakt en wel recht doet aan haar reglementaire c.q. statutaire verplichting ongewenste ontwikkelingen ter zake te voorkomen. Aangezien ik een harde strijd verwacht, wellicht tot aan de Raad van State toe, zal de vereniging zich hiervoor financieel moeten wapenen. Als aftrap van de strijd denk ik dat een handtekeningenactie, analoog aan die van de Waddenvereniging tegen gasboringen in het Waddengebied, een effectief middel kan zijn. 


Aad Besseling
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook