Brandweer Edam voor maximaal 5 jaar naar Dijkgraaf Poschlaan

Hoewel diverse partijen vinden dat de weg naar herhuisvesting van de Edamse brandweer niet de schoonheidsprijs verdient, heeft de gemeenteraad donderdag besloten om zes ton uit te geven voor een tijdelijke kazerne op de parkeerplaats nabij bibliotheek Edam. Een amendement over de maximale duur, ingebracht door GroenLinks, kreeg steun.

Donderdag werd duidelijk dat geruchten over het alsnog niet doorgaan van de op handen zijnde verhuizing van snackbar het Edammertje naar dezelfde locatie niet kloppen. Naast een kazerne zal ook de snackwagen van Marcel Atema een plek krijgen, overigens ook voor een periode van vijf jaar.

Terughoudend
Met name de fractie van Volendam|80 was heel terughoudend over het besluit om zes ton te investeren in een tijdelijke oplossing. Angelique Bootsman vroeg zich af of het klopt dat de brandweer langer aan de Nieuwehaven kan blijven nu er zienswijzen zijn ingediend tegen de bouwplannen rond de Hoogstraat. Jeannette Hage, die zich als gemeentelijk medewerker bezighoudt met dit onderwerp, vertelde dat het juridisch oponthoud waarschijnlijk drie maanden zal zijn. “In plaats van september 2021 zal de brandweer nu uiterlijk in december moeten verhuizen.”

Definitieve locatie
Ook werd duidelijk dat de gemeente voorbereidingen treft om rond deze zomer met een voorstel te komen voor een definitieve locatie voor zowel de brandweer van Edam als van Volendam. Het traject naar de oplevering zal enkele jaren gaan duren, is de inschatting. “Vandaar dat een tijdelijk voorziening nodig is.”

Donderdag werd ook duidelijk dat de grond onder de parkeerplaats aan de Dijkgraaf Poschlaan niet vervuild is. Een sanering is dan ook niet nodig. Verder denkt de gemeente aan het instellen van een blauwe zone, bedoeld voor bezoekers aan de apotheek en de bibliotheek.

Singelweg
Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar verlichting op de nieuwe parkeerplaats aan de Singelweg. Een wens die naar boven kwam in gesprekken met omwonenden van de locatie waar straks een kazerne moet komen. Hiervoor is nog een klein potje geld beschikbaar. Het overige geld zal uit de reserves moeten komen.

Sirenes
Burgemeester Sievers gaf aan dat zij in overleg gaat met de Veiligheidsregio om te kijken of sirenes, met name in de nachtelijke uren, pas later in werking kunnen worden gesteld op het moment dat de brandweer uitrukt. Dit om overlast voor buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook