Bovengrondse of ondergrondse bekabeling

Een door de VVD ingediende motie om te voorkomen dat in de toekomst bovengrondse hoogspanningskabels van 380 KV – nodig voor de energietransitie - worden aangelegd, heeft de steun gekregen van een ruime raadsmeerderheid. Alleen GroenLinks stemde niet mee. De grote voorkeur gaat uit naar ondergrondse bekabeling. Ondanks hogere kosten maakt dat de toekomstige ontwikkeling van het gebied rondom tracés in ieder geval niet onmogelijk.
Het gemeentebestuur wordt opgeroepen dit te communiceren met regiogemeenten, de provincie en Liander. De motie ging overigens verder dan de bekabeling. Ook betreft het de toekomstige invulling van de Purmer, met onder meer kleinschalige uitbreiding van het industrieterrein, de wens om tot een 2 x 2 tunnelbak bij Broek in Waterland te komen en pleit voor doorstroming van belangrijke hoofdwegen rond Amsterdam. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook