Bouwspeelplaats Volendam moet voorjaar 2020 gereed zijn

Bouwspeelplaats Volendam moet voorjaar 2020 gereed zijn

Er wordt door de jeugd al lang op gewacht! De komst van een bouwspeelplaats in de Broeckgouw. Het gemeentebestuur kiest er waarschijnlijk voor om de regie te blijven voeren met Jeugdbeleid als uitgangspunt.

Recent zijn vier scenario’s uitgewerkt. De raad is gevraagd om mee te denken hoe de bouwspeelplaats gefinancierd en geleid moet gaan worden. Zo zou het terrein door vrijwilligers kunnen worden gerund. Of vanuit de WMO, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ook de optie om te komen tot commerciële exploitatie is onderzocht.

Professioneel
Zowel het gemeentebestuur als de raad hebben de voorkeur gegeven aan de inzet van een externe partij, betaald door de gemeente, eventueel aangevuld met sponsorgelden. Deze optie wordt als de meest gewenste gezien omdat de gemeente op deze manier een regisserende en sturende rol kan blijven spelen. “Het professioneel toezicht houden op de jeugd en het organiseren van activiteiten kan hiermee worden afgedwongen.”

Kinderparadijs
In een uitwerking wordt het Kinderparadijs in Purmerend als inspiratiebron genoemd. Hier wordt al 40 jaar met succes een soortgelijke voorziening in stand gehouden door de gemeente Purmerend.
De gemeente Edam-Volendam wil de Bouwspeelplaats ook inzetten als naschoolse activiteit. Creativiteit en techniek komen er samen.

Doelgroep
De speelplaats zal zich richten op kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Eventueel kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol gaan spelen. Dit in de vorm van vrijwilligerswerk, werkervaring of stages.
Beheer en onderhoud zullen in dat geval bij de aan te trekken partij worden neergelegd, zodat deze taken onder begeleiding kunnen worden uitgevoerd.

Kosten
Getracht wordt de kosten voor de doelgroep zo laag mogelijk te houden. Naast het inrichten van het terrein zal ook een kleine kiosk worden gebouwd. Binnenkort starten de voorbereidingen. Globaal wordt er 250.000 euro uitgetrokken voor ontwikkeling en inrichting van het terrein. De exploitatie zal jaarlijks zo’n 90.000 euro gaan kosten.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook