Bouw tachtig woningen Baandervesting kan starten

Bouw tachtig woningen Baandervesting kan starten

Woensdag heeft de Raad van State groen licht gegeven voor het woningbouwproject op het voormalige Korsnäs-terrein in Edam. Het is volgend jaar 15 jaar geleden dat deze oude industriegrond in hartje Edam werd aangekocht door ontwikkelaar Bouwfonds (inmiddels BPD geheten). Een inwoner had bezwaar tegen het project ingediend.

Steven Maas, die uitkijkt op de toekomstige woonwijk, had diverse bezwaren neergelegd. Hij vindt dat de gemeente zich niet houdt aan de regels van beschermd stadsgezicht. Dan gaat het met name over de bouwhoogte.

De Raad van State ziet echter geen problemen in het nieuwbouwplan als het gaat om de massaliteit en hoogte. De woningen krijgen een hoogte tussen de acht en veertien meter. De meeste woningen worden maximaal elf tot twaalf meter hoog. Ook een bezwaar over het ophogen van het terrein, wordt door de RvS afgewezen.

Deze ophoging loopt licht op richting Baanstraat, die al hoger ligt. Aan deze zijde, met zicht op een parkeerterrein,  komen ook de hoogste woningen. De verhoging aan de kant van de Nieuwehaven wordt maximaal 30 centimeter. Ook daar ziet de RvS geen probleem in, die verder alle ingebrachte bezwaren van Maas afwees. Zijn idee om meer ambachtelijke bestemmingen in het plan te verwerken, wordt niet als opportuun gezien. Juist woningbouw is van belang gelet op de krappe woningmarkt.

Inmiddels vindt er een grote sanering van de grond plaats. Enorme hoeveelheden beton worden verwijderd. Hierna vindt nog kortstondig archeologisch onderzoek plaats en zal de vervuilde grond verder worden gesaneerd en ingepakt. In 2021 zal begonnen worden met de daadwerkelijke bouw.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook