Blauwalg

De blauwalg die was aangetroffen bij 't Slobbeland en het Marinapark is weer verdwenen. U kunt weer veilig zwemmen.
Blauwalg

Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

De afgelopen week komen er steeds meer meldingen over blauwalg in het oppervlaktewater. Ook neemt de kans op botulisme toe. Gezien de weersvoorspellingen zal dat niet snel minder worden. We roepen daarom op om niet zomaar het water in te gaan en alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Daar wordt het water gecontroleerd. Op Zwemwater.nl (ook als app beschikbaar) staan de officiële zwemwaterlocaties aangegeven, plus de huidige waterkwaliteit. Maar let op: Mensen blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van hun dieren.
Hoe gevaarlijk is blauwalg?

Blauwalgen zijn er altijd. Als het water opwarmt, tieren ze welig. Ze zijn zichtbaar in het water als groene en blauwe slierten of - als ze afsterven – als vieze blauwige drijflagen. Sommige blauwalgen kunnen giftige stoffen in het water achterlaten. Mensen kunnen er ziek van worden, voor honden kan dit dodelijk zijn. Het is niet met het blote oog te zien welke gevaarlijk zijn en welke niet. Meestal openbaren vergiftigingsverschijnselen zich na 12 uur: hoofdpijn, huiduitslag, maagkrampen, misselijkheid, diarree, koorts, oogirritaties en oorirritaties. Vooral kleine kinderen en honden zijn kwetsbaar, omdat zij (onbewust) sneller water binnenkrijgen of drinken.
Is blauwalg te verhelpen?

Moeilijk. Er worden regelmatig nieuwe methoden beproeft, maar hét middel bestaat nog niet. Doorspoelen van het watersysteem geeft vooral een verplaatsing teweeg. De enige echte remedie is afkoeling. Zodra de temperatuur daalt of het gaat regenen, verdwijnt de alg weer.
Is er nog meer?

Helaas wel. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Vanwege besmettingsgevaar is het verstandig ze niet aan te raken en kinderen en honden bij kadavers weg te houden. Meld een kadaver dus bij de gemeente of hoogheemraadschap.
Blauwalg

Blauwalg

Zeevangs Belang heeft op 30 juni moeten vernemen dat in het water van het poldergebied bij Warder sinds een paar dagen blauwalg is geconstateerd. Het Hoogheemraadschap heeft geprobeerd het water schoon te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.  De bacterie is niet dodelijk, maar kan er wel voor zorgen dat mensen en dieren er ’goed ziek’ van worden als zij water uit de besmette sloten binnenkrijgen. Het Hoogheemraadschap raadt daarom aan om bij het water uit de buurt te blijven en dieren er niet uit te laten drinken. Door de extreme warmte de komende dagen, is de kans zeer groot dat de bacterie zich verder verspreid.

Zeevangs Belang maakt zich grote zorgen over deze situatie. Dit is al het tweede jaar op rij dat er in de zomer een ernstige besmetting van het water in de Zeevang polder optreedt. Vorig jaar had precies hetzelfde gebied te maken met botulisme. Door Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap is beloofd dat er een fantastisch stuk natuur van 150 ha zou gaan ontstaan na het plaatsen van een enorm aantal scheidingswanden in de polder bij Warder. Nu blijkt dat hier niets van terecht komt. Het stuk “natuurgebied” is veranderd in een ziek stuk laagveengebied, waar vele dieren, vooral vogels, al het slachtoffer zijn geworden van de ingrepen in de waterhuishouding.

In december 2013 heeft Zeevangs Belang nog navraag gedaan naar de ontwikkelingen in dit gebied. Vooral de afsluiting van de IJe deed veel stof opwaaien bij inwoners die de historie van Zeevang een warm hart toedragen en bij de schaatsvereniging. Echter Staatsbosbeheer is eigenaar van dit gebied en dit was volgens hen de enige wijze waarop een gevarieerd en beheersbaar waterpeil door hoogheemraadschap gerealiseerd kon worden.
Na de botulismebesmetting van vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap beterschap beloofd en zou maatregelen treffen. Het is duidelijk dat die geen effect hebben gehad. De zomer is nauwelijks begonnen en we hebben al weer een groot probleem in de gemeente.

Zeevangs Belang roept het college van Zeevang daarom op om snel met het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer in gesprek te gaan en te eisen dat dit soort problemen definitief uit de wereld worden geruimd! Het gaat hier tenslotte om een vraagstuk van gezondheid voor mens en dier en de gemeente heeft op dit beleidsterrein een grote verantwoordelijkheid.

Het bestuur van Zeevangs Belang
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook