Bezorgde bewoners over saneringsplan Jan van Wallendalplein

Bezorgde bewoners over saneringsplan Jan van Wallendalplein

Op donderdag 7 januari 2021 is door de gemeente een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van het Jan van Wallendalplein in verband met de vervuilde grond en de geplande herinrichting van het plein. De gemeente heeft tijdens de informatieavond verteld hoe de sanering in zijn werk gaat en uitgelegd welke kosmetische veranderingen voor het plein zijn bedacht. In De Stadskrant van 11 januari 2021 is hier ook aandacht besteed.

Tijdens de informatieavond is de tijd genomen om naar de bewoners te luisteren. Het is alleen bij de bewoners niet duidelijk of en op welke wijze de aandachtspunten van de bewoners worden meegenomen in het definitieve plan. Inspraak is niet meer mogelijk, zo werd er medegedeeld.

Voor de bewoners zijn veel vragen onbevredigd beantwoord. Zij maken zich ernstig zorgen over de kosmetische inrichting maar bovenal over de wijze waarop de grondsanering gaat plaatsvinden.

Het is duidelijk dat de bewoners de authenticiteit van de voormalige Beestenmarkt willen behouden en alles het liefst in oude staat terug willen zien. De tevredenheid over de huidige inrichting is unaniem; het past bij het karakter van dit unieke pleintje in het oude centrum van Edam.

Wat de bewoners grotere zorgen baart is de wijze waarop de grond gesaneerd zal worden. Het plan dat is voorgesteld door de gemeente gaat uit van een sanering waarbij vervuilde grond wordt geïsoleerd met een nieuwe leeflaag. Hiervoor wordt 30 cm. grond afgegraven en een nieuwe laag van 50 cm. grond aangebracht. Er is namelijk minimaal 50 cm. nieuwe grond nodig om de vervuilde laag voldoende te isoleren. Hierdoor zal het toch al hoger gelegen plein met maar liefst 20 cm. worden verhoogd.

Door deze extra verhoging maken de bewoners zich zorgen over de waterhuishouding en afwatering op het plein. Dit kan namelijk desastreuze gevolgen hebben voor enkele woningen aan het plein. Enkele bewoners ervaren nu al wateroverlast doordat de riolering tijdens hevige of aanhoudende regen niet voldoet en zij aan het laagste punt van het plein wonen.

De voorgestelde herinrichting van het plein en de daarbij behorende kosmetische veranderingen zijn een direct gevolg van deze door de gemeente gekozen manier van saneren. Er zou ook gekozen kunnen worden om de grond minimaal 50 cm. af te graven zodat het karakter van het plein behouden blijft en technische problemen voor de waterhuishouding worden voorkomen.

De gemeente heeft een andere afweging gemaakt omdat bij graafwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 cm. een archeologisch onderzoek verplicht is. De gemeente heeft hier niet voor gekozen en lijkt voor de gemakkelijke weg te kiezen ten koste van het karakter en leefbaarheid van het plein en het behoud van de woningen.

De huidige planning van de gemeente is om half januari met een definitief ontwerpbeeld te komen waarover bewoners geïnformeerd worden maar geen inspraak hebben. Dat de bewoners  zich ernstig zorgen maken, lijkt vooralsnog zeer terecht. De bewoners vragen de gemeente hierbij om deze zorgen serieus te bekijken en met de bewoners hierover in gesprek te gaan voordat er een definitief ontwerp op tafel komt.
Bewoners Jan van Wallendalplein
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook