Bewoners wijzen op ‘levensgevaarlijke verkeerssituatie Oorgat’

Bewoners wijzen op ‘levensgevaarlijke verkeerssituatie Oorgat’

Bewoners van het Oorgat in Edam willen binnen enkele maanden concrete maatregelen zien om de verkeersveiligheid in hun straat fors te verbeteren. De doorgaande weg naar het IJsselmeer wordt in de periode april tot en met oktober ‘overspoeld’ door auto’s, zwaar verkeer, campers en motoren. En dan komt er ook nog het dijkverzwarings- en een groot bouwproject aan.

Bewoners wijzen het gemeentebestuur op de jaarlijkse toename van verkeer. Veel woningen op en rond de oude veendijk zijn bovendien kwetsbaar voor trillingschade.

Al jaren wijzen individuele bewoners op de toenemende overlast door het groeiende verkeer. Maar verkeersmaatregelen blijven uit. Bewoners komen binnenkort met een handtekeningenactie om het tij te keren.

Met name de groei van het toeristisch verkeer baart de bewoners zorgen. Naast het verkeer richting het Strandbad liggen er ook diverse boerencampings in het verlengde van de straat.

Daarnaast is het Oorgat een drukbezochte wandelroute, vormt het onderdeel van een motorrondje rond het IJsselmeer, is er zwaar landbouwverkeer, groeit het aantal wielrenners en worden campers verwezen naar de parkeervoorziening nabij Strandbad Edam.

De brandbrief richting het gemeentebestuur wijst verder op de gevolgen die de drukte kan hebben op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. En de mix aan verkeerstromen die op sommige momenten zorgen voor een levensgevaarlijke situatie. Ook wordt er te hard gereden.
Daarnaast start er binnenkort een groot bouwproject aan het begin van het Oorgat.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat meer dan een kwart harder rijdt dan de toegestane 30 kilometer. Eerdere
wegversmallers zijn door woningbouw verdwenen en het ‘fietspad’ is geen officieel fietspad, waardoor autobezitters deze ruimte gebruiken als parkeerplaats.

Bewoners willen dat de straat duidelijk wordt ingericht als 30 kilometer zone en dat er ‘niet overrijdbare rijrichtingscheidingen worden aangelegd. Ook wordt ingezet op intensieve handhaving van snelheid. Daarbij zou de weg zo moeten worden ingericht dat relatie kwetsbare weggebruikers beveiligd gaan worden.  “Het is wachten op zware ongelukken.”

Ook het gegeven dat een deel van het toekomstige bouwverkeer voor de dijkverzwaring over het Oorgat zal gaan, is een gruwelscenario in de ogen van veel bewoners. Alleen via Warder is een alternatief en hoewel is toegezegd dat 90 tot 95% van het bouwmateriaal via het water wordt aangevoerd, leeft de angst dat er jarenlang substantieel zwaar verkeer bijkomt. Iets waar veel woningen niet op gebouwd zijn.

Geëist wordt dat juist minder zwaar verkeer het Oorgat kan gebruiken en dat met fysieke maatregelen het verkeer wordt afgeremd. Ook zouden campinggasten om moeten rijden om via Warder de campings te bezoeken. En zouden campers niet meer naar de parkeerplaats bij de Haven moeten worden geleid. `Maar naar de Singelweg waar binnenkort een parkeervoorziening komt´.

De gemeente heeft in eerdere contacten gesteld dat vanwege het landbouwverkeer de weg niet versmald kan worden. Bewoners stellen dan ook voor om  bijvoorbeeld bloembakken te plaatsen die tijdens periodes dat er veel landbouwverkeer door de straat moet, kunnen worden verplaatst. Ook wordt gevraagd om een alternatieve route door de weilanden, speciaal bedoeld voor de agrariërs.

Bewoners wijzen tenslotte op de juridische  consequenties voor de gemeente als het gaat om schade aan woningen. `Dit kan voorkomen worden indien een paar relatief eenvoudige maatregelen worden getroffen.`
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook