Bewoners Schepenmakersdijk niet blij met ingang woningen Vergadercentrum

Bewoners Schepenmakersdijk niet blij met ingang woningen Vergadercentrum

Architectenbureau Dijkstra heeft bij de gemeente de plannen ingediend voor de verbouwing van Schepenmakersdijk 14. Dit is het voormalig vergadercentrum waar tot voor kort de gemeente haar raadsvergaderingen hield.

In de plannen van Dijkstra wordt het grote pand verbouwd tot elf appartementen waarbij de hoofdingang zich bevindt aan een klein pleintje, toegankelijk via een steeg. Aan ditzelfde pleintje dat vanaf de weg niet zichtbaar is liggen ook de slaapkamers van een tiental bewoners van de appartementen op de huisnummers 12, 13 en 16. Deze bewoners vrezen ernstige overlast van de tientallen nieuwe bewoners en bezoekers die dagelijks op maar een paar meter afstand langs hun bed lopen. Volgens één van de huidige bewoners kun je dat vrij letterlijk opvatten omdat geluid op het kleine pleintje enorm galmt tussen de hoge gevels.

Tot voor kort huurde de gemeente Edam-Volendam het vergadercentrum op nummer 14. Na klachten van bewoners over luidruchtige bezoekers op het kleine pleintje gaf de burgemeester direct opdracht een andere speciaal aangelegde ingang te gebruiken aan het eind van de steeg naar het vergadercentrum. De bewoners waren blij dat de gemeente hun problemen onderkende en direct optrad.

Volgens de bewoners is er voor de overlast een nog veel betere oplossing. Het pand op nummer 14 grenst direct aan de vesting. Door de hoofdingang naar de vesting te verleggen zijn in één klap meerdere problemen opgelost. De nieuwe bewoners hoeven niet meer langs de slaapkamers van de buren te lopen en een ingang richting de vesting zal ook de verkeers- en parkeerdruk op de Schepenmakersdijk verlichten. De gemeente heeft recent aan de Singelweg, dus de aan de overkant van de vesting, een nieuw parkeerterrein aangelegd. Voor de nieuwe bewoners van nummer 14 is dit via de vesting een afstand van nog geen minuut lopen.

Volgens betrokkenen heeft Dijkstra te kennen gegeven dat hij hier ‘om historische redenen’ niets van wil weten. Deze redenatie klopt niet volgens de bewoners omdat tientallen bestaande woningen in Edam een toegangspad hebben richting de vesting. Ook de nieuw te bouwen woningen aan de Baandervesting krijgen de vooringang aan de vesting.

De gemeente Edam-Volendam heeft architect Dijkstra verzocht, nog voor het indienen van zijn plannen, contact te zoeken met omliggende bewoners. Meerdere bewoners hebben dit verzoek ook bij Dijkstra neergelegd. “Helaas heeft Dijkstra bij het indienen van de plannen hier geen gevolg aan gegeven.” 

Verschillende bewoners hadden dit al verwacht omdat in de periode dat hun appartementen werden gebouwd Dijkstra de bouw enkele jaren met rechtszaken heeft tegengehouden. Uiteindelijk heeft Dijkstra deze strijd bij de Hoge Raad verloren, maar verschillende bewoners hebben vele duizenden euro’s schade geleden omdat zij in de tussentijd vervangende woonruimte moesten huren.

De bewoners vinden het extra wrang dat Dijkstra het voormalige vergadercentrum heeft gekocht en gaat verbouwen. Er lagen namelijk plannen om het gebouw te slopen en op grotere afstand van hun slaapkamers een nieuw appartementencomplex neer te zetten.

In dit plan werd wél rekening gehouden met de overlast voor bestaande bewoners.

De bewoners zijn bijzonder strijdvaardig. Eén van de bewoners herinnert zich nog een raadsvergadering van enkele jaren geleden waarin in Dijkstra omstandig aan de gemeenteraad uitlegde dat het vergadercentrum niet geschikt is voor appartementen. Dijkstra wist dus dat dit een moeilijk project ging worden. Een reden temeer om goed te luisteren en te overleggen volgens de omwonenden. Volgens de bewoners kan architect Dijkstra alle problemen oplossen door nog een uurtje achter de tekentafel te gaan zitten en de hoofdingang van het appartementencomplex te verplaatsen naar de vesting.Reactie Ontwikkelaar


Reactie op het mij door de Stadskrant ter kennisneming toegezonden artikel over de ontsluiting van het door mij tot woningen te verbouwen voormalige vergadercentrum HHNK aan de Schepenmakersdijk 14 te Edam, tot voor kort gebruikt als vergadercentrum door de gemeente Edam-Volendam.

Uiteraard is het groot belang dat omwonenden tijdig en goed geïnformeerd worden als in hun naaste omgeving een ingrijpende verbouwing plaats vindt als die welke hier aan de orde is. Om die reden heb ik in juli van dit jaar, toen de plannen vaste vorm kregen, contact gezocht met de bewoners van Schepenmakersdijk 12-13, het deel van de voormalige HHNK-huisvesting dat al weer enige tijd geleden als eerste tot woningen verbouwd is. Ik betreur het zeer dat er toen door het niet aankomen van een antwoord van de bewoners op mijn uitnodiging geen afspraak tot stand gekomen is. Inmiddels is dat ten goede gekeerd en zal er zeer binnenkort een ontmoeting zijn waarbij de plannen uitgebreid toegelicht en besproken kunnen worden.
Tjeerd Dijkstra
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook