Bewoners H. Dirckszstraat willen in gesprek met wethouder over verkeer woonwijk De Botter!
“

Bewoners H. Dirckszstraat willen in gesprek met wethouder over verkeer woonwijk De Botter!
“

We zijn als plein buitengesloten”

Het plan om 26 woningen te bouwen op de locatie voormalige Botterschool blijft de gemoederen bezig houden. Ogenschijnlijk lag er een akkoord tussen ontwikkelaar, omwonenden en gemeente maar dat blijkt schijn. Bewoners van de Hendric Dirckszstraat hebben massaal hun handtekening geplaatst onder een zienswijze. De onvrede betreft vooral de afwikkeling van het verkeer dat geheel via hun pleintje zal gaan lopen. “Wij zijn bij het laatste overleg niets eens betrokken.” De bewoners zeggen dat zij zich tot de Raad van State zullen wenden als er geen verbeteringen worden voorgesteld.

Jopie Nijboer is woordvoerder namens de bewoners van haar straat. Zij is het meest verbolgen dat verkeerswethouder Runderkamp tot op heden de bewoners van  de H. Dirckszstraat niet te woord wil staan. “De participatie is zo een wassen neus. We hebben van alles ingebracht en vervolgens kwam er een vervolggesprek zonder ons maar wel met de bewoners van het hofje dat aan de andere kant van de ‘knip’ ligt. Ook is er geen Europese aanbesteding geweest en komt de bouw neer op een uitruil van grond in de Lange Weeren tegenover de bouw van deze ‘middel dure huurwoningen’. 

Ook dat laatste steekt bij veel mensen. “Als je echt gaat kijken naar de woonbehoefte dan was het logisch geweest dat er sociale huurwoningen zouden komen. Want voor alle duidelijkheid wij zijn helemaal niet tegen de komst van woningen en ook niet – zoals gesuggereerd is door een ambtenaar – tegen de komst van seniorenwoningen. Alleen in onze straat al zijn er vier huishoudens die daar best naar toe zouden willen.”

Maar wat echt steekt is dat al het verkeer straks over de H. Dirckszstraat zal gaan lopen. “De bewoners van de Pieter Claesstraat hebben afgedwongen dat de knip tussen onze hofjes blijft bestaan. Wat wij willen zien is dat er een onderscheid komt tussen ingaand- en vertrekkend verkeer, dus dat de lasten eerlijk verdeeld worden. We krijgen hier straks honderden verkeersbewegingen per dag er bij en dat langs een pleintje waar heel veel kinderen spelen, er voor de woningen geen trottoirs zijn - waardoor je direct uit je tuin op straat staat - en waar het dus levensgevaarlijk wordt. Ik voorspel dat er hier echt grote ongelukken gaan plaatsvinden.”

De buurt is inmiddels helemaal verdeeld en dat maakt het er allemaal niet leuker op. “Deze pleintjes zijn niet geschikt als doorgaande route. Daarom ook willen we in gesprek met de wethouder. Want op z’n minst zou je de lasten kunnen verdelen. En we willen kijken hoe er extra maatregelen genomen kunnen worden zodat een kind straks niet wordt overreden.” 

Inmiddels is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Op één bewoner na is het bezwaar ondertekend door alle bewoners van het pleintje. Daarin staan alle bezwaren op een rijtje, met een voorstel tot het weghalen van de knip en het instellen van eenrichtingsverkeer. Een maximale snelheid van 15 kilometer is een andere oplossing, evenals een aparte route voor auto’s van en naar de Botter. Daarbij hebben de bewoners veel vragen. Onder meer over mogelijke planschadevergoeding en de gevolgen van het plan om een tijdelijke bouwweg aan te leggen door het vogelweidegebied. 


BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook