Bewoners Blokgouw gaan rechtsgang niet uit de weg

Scholtens start procedures bouw 740 woningen Lange Weeren

Nadat begin jaren negentig vooral Edammers zich fel weerden tegen de komst van woningen in de toenmalige Zuidpolder (thans Broeckgouw) zijn het nu vooral bewoners van de Volendamse wijk Blokgouw die zich verzetten tegen bouwplannen in de Lange Weeren.  Of de realisatie ook deze keer een decennium vertraagd zal worden is de vraag. Scholtens, eigenaar van gronden in de westelijke polders van Volendam, wil zo snel mogelijk starten. Omwonenden zien niets in het plan als het niet breder wordt getrokken.

Namens de nieuw opgerichte stichting ‘Gezond leefklimaat Lange Weeren’ sprak Kees Bootsman donderdagavond de raadsleden toe via Zoom. De stichting heeft in korte tijd ruim 160 sympathisanten. Bootsman wees op eerdere plannen (uit 2011) waarbij de provincie toestemming gaf om op ruim 60 hectare 740 woningen te bouwen en elders het verlies aan natuurwaarden te compenseren.

Omwonenden kunnen leven met het idee om de woningen over een groter gebied te verspreiden waardoor de woonwijk geïntegreerd kan worden in het bestaande open landschap. “Dan kan het echt de mooiste woonwijk van ons land worden.” De Lange Weeren is grofweg in het bezit van twee partijen: Scholtens en BPD.

Peter van Asselt, woordvoerder namens Scholtens, gaf later echter aan niet veel heil te zien om de samenwerking te zoeken met BPD. Volgens de gemeente en Scholtens, is het eerste idee ook gewijzigd. Als de ontwikkelaar er in slaagt om de 740 woningen op het grondgebied van Scholtens te realiseren met voldoende compensatie voor met name natuur en waterberging, dan zou de ontwikkelaar na doorlopen van alle procedures mogelijk alsnog kunnen bouwen, is door de provincie toegezegd.

De roep om een integraal plan voor de gehele polder, de wens van omwonenden, kwam later terug in de raadsdiscussie. Niet alleen oppositiepartijen PvdA en Volendam|80, maar ook Zeevangs Belang geven hier de voorkeur aan. Ook Lijst Kras vroeg zich af of er niet samengewerkt kan worden met BPD.

Scholtens zelf lijkt hier niets voor te voelen. Zij presenteerde donderdag op hoofdlijnen het plan dat bestaat uit woningen voor verschillende doelgroepen. 30% van alle woningen zal bestaan uit sociale huur- en koopwoningen.  

Scholtens zelf denkt dat zij op haar veel kleinere grondgebied (ruim 28 hectare) de ambities kan waarmaken om er zowel een groene, waterrijke als milieuvriendelijke en afwisselende wijk van te maken. Die woningen moeten op voldoende afstand van de huidige woonwijk komen, werd beklemtoond door stedenbouwkundige Van den Hoek namens Scholtens. De ontwikkelaar zegt dat 1600 geïnteresseerden zich al hebben aangemeld voor het project.

.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook