Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost, 3e herziening ivm supermarkt

 

Om de bouw van de supermarkt, maatschappelijke functie en bovenwoningen in de nieuwe wijk De Broeckgouw mogelijk te maken, is herziening van een aantal voorschriften van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk.

Middels deze publicatie maakt het gemeentebestuur gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het voornemen bestaat hiertoe een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen.

 

Tevens wordt in dezelfde herziening een beheersregeling opgenomen, teneinde het stedenbouwkundige beeld te waarborgen nadat de woningen in de nieuwe wijk zijn gerealiseerd. Het voorontwerp van de herziening is recent voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners (rijk, provincie, hoogheemraadschap). Nadat zij hebben gereageerd, zal het ontwerp van de herziening voor een ieder ter inzage worden gelegd. Dat wordt te zijner tijd (waarschijnlijk in maart 2010) eveneens bekend gemaakt. In dit stadium bestaat dus nog niet de mogelijkheid te reageren c.q. stukken in te zien.
 

bron gemeente edam-volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook