Besmettingen

Zowel landelijk als in onze regio was er een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in de afgelopen week. In Zaanstreek-Waterland nam het aantal met 905 besmettingen toe. Het aantal besmettingen steeg in alle gemeenten in de regio. De afgelopen week zijn er geen personen in de regio Zaanstreek-Waterland aan corona overleden. Cijfers per gemeente en grafieken vindt u op het regionaal dashboard coronavirus.

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit panelonderzoek van de GGD in mei blijkt dat slechts 48% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Leeftijd
Er is een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in alle leeftijdsgroepen te zien. In de leeftijdsgroepen 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 en 60-74 zien we vooral een grote toename. Voor de groep 60-74 is dit mogelijk te verklaren door clusters van besmettingen in verzorgings- en verpleeghuizen. Gelukkig resulteert dit in een milder ziektebeeld vergeleken bij de voorgaande coronagolven en heeft het niet tot overlijden geleid.

  28 okt t/m 3 nov 21 t/m 27 okt
0-9 jaar 7% 7%
10-19 jaar 12% 12%
20-29 jaar 16% 15%
30-39 jaar 15% 16%
40-49 jaar 18% 15%
50-59 jaar 14% 12%
60- 74 jaar 10% 14%
75 jaar en ouder 4% 7%


Ziekenhuisopnames
In lijn met de landelijke waarnemingen is ook in onze regio een stijging in het aantal ziekenhuisopnames, met name in de klinieken. Ten opzichte van vorige week is de COVID ziekenhuiscapaciteit uitgebreid op de IC en dan met name in de klinieken.
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
4 november om 10.00 uur:
Ziekenhuis IC Kliniek
Dijklander Purmerend + Hoorn 3 11
Zaans Medisch Centrum 1 8

 

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland

Prikken zonder afspraak
Actuele standplaatsen en openingstijden van de prikbus staan op www.ggdzw.nl/prikbus.
Vanaf 10 november kunnen inwoners op woensdag en donderdag voor een coronaprik van de GGD ook terecht in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, zolang hier belangstelling voor is. Tussen 8.30 en 17.00 uur geven medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland deze prik in de centrale hal (achter de coffeecorner). Bezoekers kunnen hier zonder afspraak terecht voor een 1e, 2e coronaprik. Als ze een uitnodiging voor een 3e prik hebben ontvangen, kunnen ze deze ook hier halen.
18-plussers kunnen kiezen uit het Janssen vaccin of het BioNTech/Pfizer vaccin. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en zwangeren krijgen het BioNTech/Pfizer vaccin.

Boosterprik
Om de beschermingsgraad tegen het virus te verhogen, beginnen de GGD’en vanaf 6 december met het prikken van boostervaccinaties: een extra vaccinatie voor 60-plussers. Het RIVM verstuurt eind november de eerste uitnodigingsbrieven voor deze vaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken op een gewenste locatie en datum (vanaf 6 december). Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. De verwachting is dat de GGD’en in januari 2022 kunnen starten met de vaccinatie van mensen van 60 tot en met 79 jaar.

Wijkcijfers
Bij deze nieuwsbrief vindt u de opkomstcijfers bij het vaccineren per wijk in Zaanstreek-Waterland.

Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal vaccinaties gezet door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.


Aantal vaccinaties gezet van
28-10 t/m 3-11-2021 Aantal vaccinaties gezet  totaal
Eerste vaccinatie 1.100 219.702
Tweede vaccinatie 672 185.720
Totaal* 2.024 406.578

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD

Aantal vaccinaties gezet bij inwoners van
28 t/m 3-11-2021** Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in totaal
Eerste vaccinatie 1.074 206.358
Tweede vaccinatie 776 175.985
Totaal* 2.190 383.950

* Sinds 10 oktober zet de GGD ook een derde prik bij een selecte groep mensen die hiervoor in aanmerking komt. Het is nog niet mogelijk deze cijfers in het overzicht mee te nemen. Het totaal aantal gezette vaccinaties ligt dus hoger.

** Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik hoeven geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.

Testen

 

Het aantal mensen dat zich liet testen nam in de afgelopen week toe, zowel landelijk als in onze regio. Van 28 oktober t/m 3 november werden 4.302 testen afgenomen op de testlocaties in onze regio. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in de afgelopen week 20,5% en ligt daarmee iets hoger dan het landelijk percentage van 17,8%.

Mensen met coronaklachten kunnen zowel met als zonder afspraak terecht bij de teststraten in Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Bij testen zonder afspraak is het belangrijk dat mensen een ID bewijs meenemen en een mobiel telefoonnummer en e-mailadres door kunnen geven.

Bron- en contactonderzoek

Door het toenemende aantal besmettingen, voert de GGD het bron- en contactonderzoek uit volgens fase 4. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn belt en hen vraagt om zelf contact op te nemen met hun contacten om die te informeren.
Tijdens het bron- en contactonderzoek in onze regio vragen we mensen die besmet zijn met het coronavirus, aan te geven waar de besmetting waarschijnlijk plaatsvond. In de afgelopen week gaf slechts 26% van de mensen antwoord op deze vraag. De meeste mensen gaven aan dat besmetting waarschijnlijk plaatsvond in de thuisomgeving en tijdens bezoek thuis.

Vanaf vrijdag 5 november gaat de GGD over op bron- en contactonderzoek op maat. Dit houdt in, dat er een inschatting plaatsvindt op verspreidingen vanuit de besmette persoon of er een uitgebreid bron- en contactonderzoek afgenomen wordt of dat hij/zij zelf de contacten kan informeren.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook