Besmetting Zaandstreek-Waterland

In totaal 25.482 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 18 maart per gemeente

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek van februari blijkt dat slechts 37% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 3e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Deze week is er in alle gemeenten een stijging van het aantal besmettingen. Behalve in Beemster, maar ook hier is het aantal besmettingen nog hoog. Ook landelijk nam het aantal besmettingen toe. Het reproductiegetal lag landelijk deze week boven de 1. 

In de bijlage treft u de cijfers op wijkniveau aan.

Leeftijd
In onze regio zien we een stijging van het aantal besmettingen. Dit zien we in absolute aantallen vooral terug binnen de leeftijdsgroep 10-19 jaar. Het gaat dan met name om een stijging van het aantal besmettingen binnen de groep 15-19 jaar. Ook steeg het aantal besmettingen in de leeftijdsgroepen 20-29 jaar en 50-74 jaar. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt:

 
11 t/m 17 mrt
3 t/m 10 mrt
0-9 jaar
6%
6%
10-19 jaar
16%
14%
20-29 jaar
15%
15%
30-39 jaar
13%
15%
40-49 jaar
14%
16%
50-59 jaar
17%
17%
60-74 jaar
13%
11%
75 jaar en ouder
6%
6%


Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 
18 maart om 14.00 uur:

 
IC
Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn
7
19
Zaans Medisch Centrum
2
7
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland én andere regio’s. In de week van 11 t/m 17 maart zijn 8 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. Testen 
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.

Testen uitgevoerd door de GGD
11-3-2021 t/m 17-3-2021
Totaal uitgevoerd vanaf 01-06-2020
Aantal geteste personen in teststraat Purmerend
3165
73461
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam
2443
78651
Aantal geteste personen in teststraat Volendam
0
3748
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer
2312
19133
Aantal Prioriteit bemonstering
768
9099
Aantal geteste personen in teststraten
8688
184092
Aantal thuistesten
121
1636
Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21)
0
541
Testbus Volendam (vanaf 4/1/21)
951
4854
Totaal aantal testen
9430
190810

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen heeft de GGD de teststraat in Zaandam vanwege zeer harde windstoten op 11, 12 en 13 maart gesloten. De GGD heeft alle geplande mensen tijdig geïnformeerd en een afspraak aangeboden in Purmerend en Wormerveer. Op 12 maart was de teststraat in Wormerveer daarom ook geopend.

Zowel landelijk als in onze regio lieten de afgelopen week weer meer personen zich testen. In onze regio steeg het totaal aantal afgenomen testen met 15%. In de teststraat in Zaandam is door de tijdelijke sluiting  minder getest deze week, de andere teststraten werden meer bezocht dan een week eerder. Het aantal prioriteit testen nam flink toe, de testbus in Volendam werd ook weer goed bezocht.
7,1% van de teststraatcapaciteit werd niet gebruikt. 
Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 10.8%.

De capaciteit van de teststraten is sinds 15 maart verhoogd naar 1700 testen per dag doordeweeks. Bij verder oplopende testaantallen kan de GGD de capaciteit de komende week verder opschalen naar 1800. Zo kan iedereen nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland (op werkdagen) sinds 15 maart:
Zaandam  550
Purmerend 700
Wormerveer 450  (tot 26 maart alleen doordeweeks geopend)
Totaal  1700

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbus
Volendam 200

Teststraat Wormerveer wordt teststraat voor kinderen
Vanaf 26 maart is de teststraat in Wormerveer een teststraat speciaal voor kinderen, die 7 dagen per week open is. De aankleding van de teststraat wordt kindvriendelijk en er wordt meer tijd ingepland om voldoende aandacht te kunnen geven aan kinderen die getest worden. Ook zijn de medewerkers getraind om kinderen te testen. De testmethode blijft de PCR-test, oftewel de keel- en neusswab. Als ouders ook getest moeten worden, kunnen zij dit tegelijkertijd met hun kind doen in Wormerveer. Naast de kinderteststraat in Wormerveer, blijft het mogelijk om kinderen te laten testen in Purmerend. In Zaandam is het vanaf 26 maart niet meer mogelijk om kinderen te laten testen. De logistiek ter plaatse laat dit niet goed toe in combinatie met het testen van volwassenen.

Bron- en contactonderzoek
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD heeft deze week 900 uur landelijke ondersteuning gekregen.
Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (60%), bij bezoek thuis (20%) en  werksituaties (14%). Scholen en kinderdagverblijven zorgden voor 5% van de besmettingen.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland opent 12 april vaccinatielocatie De Koog
Vanaf maandag 12 april kunnen inwoners uit de regio ook terecht bij Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan om hun coronavaccinatie te halen. Op vaccinatielocatie De Koog start de GGD met het zetten van 300 tot 400 prikken per dag, 7 dagen in de week tussen 8.00 uur ’s ochtends en 8.00 uur ’s avonds.

De GGD had Topsportcentrum De Koog al enige tijd als vaccinatielocatie ingericht. Nu bekend is dat half april het aantal vaccins van Pfizer gaat toenemen, kunnen we de locatie in gebruik nemen. Dat betekent, in eerste instantie dat mensen die geprikt worden met het BioNTech/Pfizer vaccin terecht kunnen in locatie De Koog. Dat zijn op dit moment mensen in de leeftijd van 75+. Een afspraak maken kan vanaf maandag 22 maart. Zodra andere vaccins in voldoende aantallen beschikbaar komen, kunnen ook andere groepen geprikt worden in Topsportcentrum De Koog.

Op dit moment vaccineert GGD Zaanstreek-Waterland volgens de landelijke vaccinatiestrategie: mensen in de leeftijd van 75+, het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en de zorgmedewerkers in de wijkverpleging. Dit gebeurt momenteel in Sportcomplex De Beuk in Purmerend.

Vaccineren AstraZeneca wordt na pauze weer hervat
Het ministerie van VWS besloot op zondag 14 maart op basis van nieuwe informatie van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG dat het vaccinneren met AstraZeneca  gepauzeerd moest worden. In onze regio betekende dit de annulering van de afspraken van 978 zorgmedewerkers die door de GGD gevaccineerd zouden worden. Donderdag 18 maart beëindigde het ministerie van VWS de pauze. De zorgmedewerkers van wie de afspraak is afgezegd ontvangen dit weekend een SMS met de uitnodiging om weer contact op te nemen met landelijk cal center voor het maken van een afspraak. De GGD kan niet zelf mensen bellen, omdat voor het maken van een afspraak het BSN nummer vereist is, en de GGD nooit zelf initiatief zal nemen om mensen te bellen met daarin verwerkt een verzoek om een BSN.
Het vaccineren met AstraZeneca wordt vanaf woensdag 24 maart weer hervat. Er worden extra tijdslots geopend om de achterstand eind week 13 weer ingehaald te hebben.
De pauze heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

De GGD vaccineert volgens de landelijke vaccinatiestrategie: mensen in de leeftijd van 75+, het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en de zorgmedewerkers in de wijkverpleging.

 

Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
Het betreft hier alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.


Aantal vaccinaties gezet van
11 t/m 17-3-2021
Aantal vaccinaties gezet in totaal
Eerste vaccinatie
2017
22690
Tweede vaccinatie
2423
9440
Totaal
4440
32130

Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.

Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.


Aantal vaccinaties gezet bij inwoners van
11 t/m 17-3-2021
Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in totaal
Eerste vaccinatie
1675
17682
Tweede vaccinatie
1738
6792
Totaal
3413
24474

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook