Besluit over ‘Meekoppelkansen’ dijkverzwaring

Besluit over ‘Meekoppelkansen’ dijkverzwaring

 

 

De gemeenteraad beslist donderdag 10 oktober welke ‘meekoppelkansen’ moeten worden uitgevoerd rondom de dijkverzwaringsplannen van het Hoogheemraadschap. Diverse ideeën zijn samengebracht in vier pakketten. Het gemeentebestuur zet in op scenario ‘Waterrijk Museum’.

Zeker is al dat er boven op de dijk fiets- en wandelpaden komen. Dat wordt gefinancierd vanuit de provincie. Het project ‘Waterrijk Museum’ is een belevingsconcept dat het verhaal van de kustzone van Amsterdam tot Hoorn verspreid voor bewoner en bezoeker via kunst en informatievoorziening.

Geen museum in de klassieke zin maar een verzameling voorzieningen die samen het ‘museum’ vormt.  Onder meer door Volendam zichtbaar te maken als ‘artvillage’ en de historie rondom de schepen.

Het gemeentebestuur stelt in ieder geval voor om bij Etersheim een steiger aan te leggen ter hoogte van bezoekerscentrum De Breek. Ook zullen er bij Warder infrastructurele maatregelen genomen worden om het verkeer beter te faciliteren.

Het plan om de Zeesluis bij Edam en het Fort bij Edam mee te nemen in de plannen, is losgelaten. Gehoopt wordt dat andere partijen dit oppakken. Wel wordt er bij het Noordeinde in Volendam aan afrit bekostigd en aangelegd.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook