Besluit over 43 betaalbare koopwoningen oostelijk wooneiland Broeckgouw

Donderdag 24 januari zal de raad gevraagd worden in te stemmen met een besluit waardoor er meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd in de Broeckgouw. In eerste instantie stonden hier duurdere woningen gepland. Het gaat om het oostelijke wooneiland langs de Zeedijk en grond rondom de locatie CarMar, waar in een hofje jongeren met een grote hulpbehoefte een plek zullen vinden.

Betaalbaar
De bedoeling is dat er in ieder geval 43 betaalbare koopwoningen komen op het oostelijk wooneiland. Omwonenden hebben hun zorgen geuit nu het ontwerp van de wijk wordt aangepast en dus ook het aanzicht verandert. Het gemeentebestuur geeft aan dat zij de geuite zorgen en verkregen input wil meenemen in de definitieve planuitwerking.

Het college geeft aan zoveel mogelijk naar kostenneutraliteit te streven en zo min mogelijk aanspraak te maken op de Risicoreserve.

Laatste mogelijkheid
Nu de wijk Broeckgouw bijna is afgerond is dit de laatste mogelijkheid om nog bij te sturen. Het gemeentebestuur wil de vraag naar betaalbare woningen voor starters honoreren. Er zal gebouwd gaan worden binnen de prijsklasse van € 185.000,- en € 250.000,- (rond CarMar) en € 150.000,- en 200.000,- (Oostelijk wooneiland).

Kleine complete woningen
Het betreffen kleine woningen met twee tot drie kamers met een grootte van circa 50 tot 60 vierkante meter en een kleine buitenruimte met inpandige berging, basis sanitair en een keuken, inclusief budget keuken apparatuur. Het materiaal zal onderhoudsarm zijn (metselwerk, kunststof kozijnen).  Ook zal zo nodig collectieve warmtevoorzieningen worden toegepast. Sowieso wordt het project aardgasvrij.

Geen alternatief
Ondanks protesten van omwonenden ziet het gemeentebestuur geen mogelijkheid om op andere locaties in de Broeckgouw bovengenoemde woontypen te bouwen. “Geen van de alternatieven leidt tot een eenduidig positieve beoordeling van de respectievelijke vakspecialisten, waardoor het voorliggende programma als meest wenselijk is geadviseerd.’
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook