Besluit Lange Weeren uitgesteld

Onderzoek naar bedreigingen en integriteit raadsleden en gemeentebestuurders 

Een motie van coalitiepartij Zeevangs Belang om een onafhankelijk integriteitsonderzoek naar belangenverstrengeling te starten heeft donderdag tot enorm veel vragen en vraagtekens geleid. Het zorgde voor een verrassende wending in de besluitvorming over bouwplannen in de Lange Weeren. Met name de oppositiepartijen wilde weten wat er exact speelde. Een schorsing zorgde ervoor dat nog dit jaar een integriteitsonderzoek volgt. De plannen voor de Lange Weeren komen pas daarna terug op de agenda. De bestuurlijke chaos is er hiermee niet minder om geworden. Zeker niet nadat Lijst Kras vorige week aangaf alsnog te gaan voor een nieuwe ´totaalvisie´ en hiermee het gemeentebestuur inclusief zijn eigen wethouder, de pas aangetreden Wim Rijkenberg, heeft laten wankelen.

Burgemeester Sievers opende de avond met de mededeling dat verschillen van inzicht hebben geleid tot een ongekende negatieve dynamiek.
Mededelingen over ongefundeerde uitingen tegen het gemeentebestuur en enkele raadsleden èn de uitspraak van de burgmeester over vermeende bedreigingen in ´de persoonlijke levenssfeer´, verhoogden de beladen sfeer die al maanden hangt rond dit onderwerp.

`De raad en het college behoren in volstrekte vrijheid met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, te debatteren en anderszins haar werk te kunnen doen. Het democratisch gehalte van onze raad hangt daarmee in belangrijke mate samen en vormt een van de peilers van onze rechtstaat. Zo heeft onze raad tot op heden gefunctioneerd. Op het dossier Lange Weeren echter is een ongekende negatieve dynamiek ontstaan met insinuaties, bedreigingen en verdachtmakingen. Dit heeft geleid tot persoonlijke en ook anonieme aantijgingen aan het adres van diverse raadsleden en wethouders. Dit is volstrekt verwerpelijk. Beïnvloeding op dergelijke wijze kan en mag niet plaatsvinden. We mogen niet wijken voor beïnvloeding.´
De burgemeester vertelde dat zij zelfs extra maatregelen had moeten nemen om de veiligheid van de raadsvergadering te waarborgen.

De avond over de toekomst van de Lange Weeren vervolgde hierna met een lange lijst aan insprekers. Al deze grieven en wensen zullen echter geparkeerd moeten worden nadat bleek dat de discussie zich deze avond alleen toespitste op de genoemde bedreigingen en intimidaties.

Het Raadsplein zelf startte daarom ook met de motie van Zeevangs Belang. Dirk Dijkshoorn, fractievoorzitter Zeevangs Belang, noemde het dossier Lange Weeren een worsteling. Hij ventileerde de zorgen om beïnvloeding van de besluitvorming. Met termen als bestuurlijke ondermijning en gevaar voor onze democratie.´ Dijkshoorn deed een oproep aan college en raad om een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen. 
De raadspartijen reageerden in hoegenaamd twee blokken. Oppositiepartijen gaven aan niet op de hoogte te zijn van de inhoudelijke beïnvloeding. `We zouden graag willen horen of er een ernstige verdenking bestaat?´, gaven zowel Iwan Visscher (VD80), Pim Bliek (PvdA) als Nico van Straalen (GroenLinks) aan. 

Emile Karregat (VVD), Rob van Gijzel (Zeevangs Belang) en Alfred de Jong (CDA) benadrukten de urgentie om te ontkrachten dat er binnen de politiek persoonlijke belangen meespelen. ´Het is echt een serieuze zaak. De insinuaties lopen uit de hand. Je zou nu geen besluit moeten nemen over dit ´miljardenproject´ op basis van manipulatie.´ 

Angelique Bootsman (VD80) gaf vervolgens aan met een enorme knoop in haar maag rond te lopen. ´Ik heb pertinente leugens gehoord en gelezen over ex-wethouder Kes en de inhoud van dit dossier. Als we dan toch met deze motie komen, trek de scoop dan breder. Dan betrekken we het college van B en W erbij. Dus niet alleen onderzoek naar raadsleden maar ook naar de integriteit van het college!´

Loek Kras vroeg zich af hoe hier mee om te gaan. `Zo´n onderzoek is een hele moeilijke zaak. Wat moeten de resultaten zijn?, was zijn vraag.

De burgemeester deed hierna een oproep om toch te kiezen voor onderzoek. ´Het helpt de raad niet om besluiten te nemen als er meerdere waarheden bestaan. Ondermijning gaat ook over ontoelaatbare beïnvloeding.´ Ze wees op beschuldigingen, insinuaties en feiten die waar of niet waar zijn.
Om de ernst van de situatie te duiden meldde ze dat één bedreiging inmiddels in handen ligt van de politie.

Wethouder Wim Rijkenberg vroeg vervolgens om het voorliggende besluit over de Lange Weeren uit te stellen. ´De oordeelsvorming over dit project kan niet onder druk van deze situatie op ordentelijke wijze plaatsvinden.’
Angelique Bootsman vroeg vervolgens om een besloten gesprek tussen de burgemeester met de raadsleden.

Na dit beraad werd in ruime meerderheid besloten om het onderzoek te laten uitvoeren. Onder meer Nico van Straalen vond de informatie dermate ernstig dat er een integriteitsonderzoek moet komen. Angelique Bootsman vroeg zich af of aan de bevolking kan worden uitgelegd waarom het voorstel over de toekomst van de Lange Weeren zou moeten worden uitgesteld. ´Ik wil wel afspreken dat we voor de verkiezingen van 16 maart 2022 met elkaar hierover een besluit nemen!`

 


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook