Auteur ‘Rachels kinderen’: “Kom met onderzoek naar functioneren burgemeester van Baar inzake Jodenvervolging”

Auteur ‘Rachels kinderen’: “Kom met onderzoek naar functioneren burgemeester van Baar inzake Jodenvervolging”

Erik Besseling, auteur van de publicaties Rachels kinderen (2002, 2020) en Een Feit van Niets (2008), heeft op 23 oktober 2020 twee zaken onder de aandacht gebracht van burgemeester mevrouw Sievers van de gemeente Edam-Volendam. De 21 Joden die uit Edam zijn weggevoerd en vermoord, zullen in het Holocaust Namenmonument Nederland te Amsterdam elk met een steen worden herdacht. Het zou de gemeente Edam-Volendam sieren, aldus Besseling, als de gemeente de namen van deze verdwenen stadsgenoten adopteert. In de tweede plaats dient het NIOD of een aanverwante instelling een onderzoek te verrichten naar het functioneren van burgemeester Clement van Baar inzake de Jodenvervolging.

“Minister-president Rutte heeft in januari 2020 zijn excuses aangeboden voor het optreden van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging. Burgemeester Van Baar heeft deelgenomen aan de kwalijke praktijken van de Nederlandse overheid, waarvoor Rutte zijn  excuses aanbood.”    

Niet-politiek karakter
Besseling heeft de brief in oktober 2020 naar mevrouw Sievers geschreven omdat hij vindt dat de kwestie van de straatnaam een niet-partijpolitiek karakter heeft. De burgemeester staat boven de partijen. “Bovendien heeft mevrouw Sievers op indrukwekkende wijze bij de Dodenherdenking van 2017 verwezen naar haar grootvader, die aan het begin van de oorlog burgemeester van Kampen was. Haar grootvader heeft van meet af aan geweigerd de anti-Joodse maatregelen uit te voeren, de zogenaamde ‘arisering’ van de Nederlandse samenleving.”

Historisch onderzoek
Het historisch onderzoek naar het functioneren van Clement van Baar inzake de Jodenvervolging dient volgens Besseling over twee vragen te gaan:
1) Tot welk oordeel komt de Zuiveringscommissie in 1946 over het functioneren in de oorlogsjaren van Clement Van Baar als burgemeester van de gemeente Edam (nu Edam-Volendam) en welke afwegingen liggen aan dit oordeel van de Zuiveringscommissie ten grondslag? 
2) Hoe kan het oordeel van de Zuiveringscommissie in 1946 worden gezien in het licht van de recente erkenning van schuld van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging, zoals door minister-president Mark Rutte op 26 januari 2020 verwoord?

Op 2 februari 2020 heeft het College van B&W het onderdeel van de namen-adoptie aangenomen. Het onderzoek naar het functioneren van Van Baar inzake de Jodenvervolging moet nog worden opgestart.
Auteur ‘Rachels kinderen’: “Kom met onderzoek naar functioneren burgemeester van Baar inzake Jodenvervolging”

Auteur ‘Rachels kinderen’: “Kom met onderzoek naar functioneren burgemeester van Baar inzake Jodenvervolging”

Erik Besseling, auteur van de publicaties Rachels kinderen (2002, 2020) en Een Feit van Niets (2008), heeft op 23 oktober 2020 twee zaken onder de aandacht gebracht van burgemeester mevrouw Sievers van de gemeente Edam-Volendam. De 21 Joden die uit Edam zijn weggevoerd en vermoord, zullen in het Holocaust Namenmonument Nederland te Amsterdam elk met een steen worden herdacht. Het zou de gemeente Edam-Volendam sieren, aldus Besseling, als de gemeente de namen van deze verdwenen stadsgenoten adopteert. In de tweede plaats dient het NIOD of een aanverwante instelling een onderzoek te verrichten naar het functioneren van burgemeester Clement van Baar inzake de Jodenvervolging.

“Minister-president Rutte heeft in januari 2020 zijn excuses aangeboden voor het optreden van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging. Burgemeester Van Baar heeft deelgenomen aan de kwalijke praktijken van de Nederlandse overheid, waarvoor Rutte zijn  excuses aanbood.”    

Niet-politiek karakter
Besseling heeft de brief in oktober 2020 naar mevrouw Sievers geschreven omdat hij vindt dat de kwestie van de straatnaam een niet-partijpolitiek karakter heeft. De burgemeester staat boven de partijen. “Bovendien heeft mevrouw Sievers op indrukwekkende wijze bij de Dodenherdenking van 2017 verwezen naar haar grootvader, die aan het begin van de oorlog burgemeester van Kampen was. Haar grootvader heeft van meet af aan geweigerd de anti-Joodse maatregelen uit te voeren, de zogenaamde ‘arisering’ van de Nederlandse samenleving.”

Historisch onderzoek
Het historisch onderzoek naar het functioneren van Clement van Baar inzake de Jodenvervolging dient volgens Besseling over twee vragen te gaan:
1) Tot welk oordeel komt de Zuiveringscommissie in 1946 over het functioneren in de oorlogsjaren van Clement Van Baar als burgemeester van de gemeente Edam (nu Edam-Volendam) en welke afwegingen liggen aan dit oordeel van de Zuiveringscommissie ten grondslag? 
2) Hoe kan het oordeel van de Zuiveringscommissie in 1946 worden gezien in het licht van de recente erkenning van schuld van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging, zoals door minister-president Mark Rutte op 26 januari 2020 verwoord?

Op 2 februari 2020 heeft het College van B&W het onderdeel van de namen-adoptie aangenomen. Het onderzoek naar het functioneren van Van Baar inzake de Jodenvervolging moet nog worden opgestart.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook