Argumenten voor een parkeergarage onder het Korsnas terrein.

Ik las De Stadskrant van 22 oktober 2018 en wil hier op reageren. Ik ben architect en was eerder (2009-2010) betrokken met het maken van een ontwerp voor dit leeg gekomen bouwterrein. Dit gebeurde samen met een collega architect.

We zouden ieder de helft van het terrein ontwerpen mede om met twee verschillende architecten wat meer variëteit in bebouwing te realiseren. Het Bouwfonds had Jan naar voren geschoven en de gemeente Edam mij, na een prijsvraag voor enkele architecten koos men voor ons.

We kwamen tot een Voorlopig Ontwerp maar ontvingen in 2014 plots een schrijven dat men ons niet meer verder wilden laten werken en wel omdat het Bouwfonds liever met HSB door toepassing van systeembouw tot een voordeliger concept wilden komen.

We waren beiden teleurgesteld. Ook om de genoemde redenen.
Men wilde verder met 1 architect, die gespecialiseerd is in systeembouw. Wat die specialisatie ook moge voorstellen, een bouwmethode zal al gauw een meer eentonig resultaat opleveren. Meer van hetzelfde door een beperking in materiaalsoorten en modulematen etc en dat zou dan voordeliger moeten zijn.
Ik vind systeembouw niet passend voor aanvulling binnen een oude fraaie binnenstad.

In ons plan kozen wij voor ondergronds parkeren, maar alleen voor de nieuwe bewoners. Er werd nu en dan wel terecht door insprekers geopperd of het niet beter zou zijn een parkeerkelder te bouwen ook voor andere bezoekers en/of bewoners van de oude stad, maar dat werd als onbetaalbaar door de ontwikkelaar van de hand gewezen.

Ondergronds parkeren in een oude monumentale stad is feitelijk een must en vooral als de gelegenheid zich voordoet omdat een groot terrein is vrijgekomen waarop complete nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Zo’n kans om een kelder te bouwen in oude stadskernen krijg je zelden.

Een stad zou zich verplicht moeten voelen hier als het niet anders kan, dan maar zelf in mee te investeren, als blijkt dat het financieel niet haalbaar is alleen vanuit de verkoop van de nieuwe woningen.
De gemeente wilde in 2010 per woning 10.000 incasseren maar zag dit toen niet als investeringsmogelijkheid om een garage te bouwen voor passanten.

Er zijn stedenbouwkundige aspecten die noodzakelijk doch duur zijn om een stad gezond te houden en dat betrof dan altijd de stadparken en pleinen.
Immers je creëert onbebouwde dure grond die niet bebouwd mag worden.
De longen van een stad. Dichtbebouwde en daarom dicht bevolkte binnensteden hebben deze voorzieningen gewoon nodig.

Een plein hier en daar geeft lucht en ademruimte en biedt meestal vertiermogelijkheden als horeca, kermis, carnaval, sinterklaas, koningsdag etc. etc. Het zijn grotere samenkomstgebieden waar samengeleefd kan worden. De woonkamers van de stad.

Een stadspark biedt minder verstening, meer beplanting meer natuur en daardoor ontstaat extra ademruimte en een gebied voor flora en fauna (vooral vogels).

Sinds de opkomst van de auto is daar nu de noodzakelijke voorziening van ondergronds parkeren bijgekomen. Die autobereikbaarheid van de oude binnenstad is bovendien van belang voor de middenstand, immers komt men vanuit de grond direct in het oude centrum dan zal dat ook winkelbezoek inhouden. De toeristen of passanten van elders zijn er ook zeer bij gebaat.

Wie kent niet de parkeergarages in Antwerpen, Brussel, Keulen etc. etc.. Je bezoekt deze steden en je stapt uit, direct in het hart van de oude stad.  De oude stad merkt er niets van. Een stad mag zo’n kans om een groot parkeerveld ondergronds te realiseren niet laten liggen. Het is een openbaar belang !

Een half jaar geleden, zag ik in de Stadskrant dat het plan verkleind was van circa 100 wooneenheden naar ik meen 60 (die woningen zullen dan groter, luxer en duurder zijn, (demografisch een gemiste kans) en al die auto s en dat zijn er zeker 2 per grote wooneenheid, eerder 2,5 per woning moesten dan bovengronds geparkeerd worden.

Een grote plas blik die je nauwelijks kwijt kan op het binnenterrein van het woonblok. Immers 150 auto s vragen ≥ 4.000 m2 terrein, waarvoor voldoende ontsluiting moet gemaakt worden, hetgeen dan ook onnodig tot woningverlies leidt.
Ik wilde toen ik dat zag al de pen ter hand nemen maar liet het gaan en dacht dit gaat het toch niet worden.

Edammers en gemeente Edam-Volendam,
Ga voor een parkeergarage ondergronds, laat die kans niet voorbij gaan !!!!!

Eerder heb ik dit als direct betrokkene op en rond de Nieuwmarkt in Amsterdam mis zien gaan, men kan daar nu slechts 0,25 auto’s parkeren per wooneenheid, waardoor ook een enorme parkeerdruk bestaat op de aangrenzende buurten.
Henri Leloup, Architect. Warder, 5 november 2018.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook