Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Omliggende gemeenten komen met toekomst De Purmer

Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben de handen in een geslagen waar het gaat om de toekomst van De Purmer. Alle drie de gemeenten hebben deelbelangen in de polder. De inventarisatie geeft voldoende ruimte aan agrariërs om toe te werken naar regionale voedselvoorziening en natuurbeheer. De Purmer als recreatievoorziening wordt een andere peiler. Woningbouw en industrie krijgen nog wel ruimte de komende decennia, maar in beperkte mate.

Een jaar geleden nam Thijs Kroese, wethouder in Purmerend, het voortouw om in gesprek te gaan met zijn collega’s in Waterland (Jelle Kaars) en Edam-Volendam (Hans Schütt en Wim Runderkamp). Waar vooraf de gedachte heerste dat er grote onderlinge verschillen bestaan over de toekomst van De Purmer, bleek in de praktijk dat overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Afgelopen donderdag werd de inventarisatie ‘Nuttig en aangenaam landschap 2.0’ gepresenteerd. Na de eerste verkenning in 2019 werd een globaal plan opgesteld waarin de toekomst van het gebied en de ambities van de drie gemeenten zijn verwoord.

Zes thema’s vormen de peilers van een plan dat moet leiden tot een gedegen toekomstvisie die voor een periode van zo’n 40 jaar de lijnen moet gaan uitzetten.

Als het om bedrijvigheid gaat dan wordt gedacht aan optimalisering van Baanstee Noord en een mogelijke uitbreiding richting het noordoosten (Edam). Voor dit laatste zal de raad van Edam-Volendam over ongeveer drie maanden een besluit moeten nemen als het gaat om het voorkomen van speculatie. “Grond in eigendom van boeren die willen stoppen in dat gebied zal eerst aangeboden moeten worden aan de gemeente.”

Denk je aan woningbouw dan wil Purmerend zich vooral richten op inbreiding en het transformeren van verouderde (industrie)gebieden (samen 7.000 woningen) in combinatie met de laatste uitbreidingen (3.000 woningen) in De Purmer (Purmer-Zuid-Zuid, aan de bocht in de Verzetslaan, en op het Golfterrein).
Edam-Volendam en Waterland zullen zich vooral richten op woningbouw in en rond de eigen woonkernen.

Hans Schütt: “Agrariërs krijgen de kans om meer toekomstgericht te werken, waarbij er meer aandacht moet komen voor de lokale en regionale voedselvoorziening.” Op de voormalige agrarische bouwpercelen is slechts beperkt ruimte voor wonen.

Duurzame energieopwekking wordt een andere peiler. Geen grootschalige windmolenparken maar ruimte voor zonnestroom op bebouwing en mogelijk kleinschalige windenergie op boerenerven.

Bereikbaarheid is een ander thema. Wim Runderkamp: “Het borgen van de doorstroming van de N247, N244 en polderwegen is uitgangspunt. Ook zal gekeken worden hoe het openbaar vervoer geoptimaliseerd kan worden. Een oost-westverbinding bestaat er op dit vlak nauwelijks.”
Tevens zal onderzocht worden of de bestaande spoorlijn beter ingezet kan worden voor (toekomstige) bewoners en bedrijven.

Het Purmerbos zal nog belangrijker worden als recreatie- en natuurfunctie. Het bos ontvangt jaarlijks inmiddels 1,4 miljoen bezoekers, meldde Jelle Kaars.

Na het zomerreces zal het plan worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden. De visie moet leiden tot een planologisch regime. “Voor de provincie is De Purmer een ‘witte vlek’, waar alles mogelijk is”, verwoordt Thijs Kroese de urgentie om tot gezamenlijke planvorming te komen.

 
Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

 

Omliggende gemeenten komen met toekomsplan De Purmer

Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben de handen in een geslagen waar het gaat om de toekomst van De Purmer. Alle drie de gemeenten hebben deelbelangen in de polder. De inventarisatie geeft voldoende ruimte aan agrariërs om toe te werken naar regionale voedselvoorziening en natuurbeheer. De Purmer als recreatievoorziening wordt een andere peiler. Woningbouw en industrie krijgen nog wel ruimte de komende decennia, maar in beperkte mate.

Een jaar geleden nam Thijs Kroese, wethouder in Purmerend, het voortouw om in gesprek te gaan met zijn collega’s in Waterland (Jelle Kaars) en Edam-Volendam (Hans Schütt en Wim Runderkamp). Waar vooraf de gedachte heerste dat er grote onderlinge verschillen bestaan over de toekomst van De Purmer, bleek in de praktijk dat overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Afgelopen donderdag werd de inventarisatie ‘Nuttig en aangenaam landschap 2.0’ gepresenteerd. Na de eerste verkenning in 2019 werd een globaal plan opgesteld waarin de toekomst van het gebied en de ambities van de drie gemeenten zijn verwoord.

Zes thema’s vormen de peilers van een plan dat moet leiden tot een gedegen toekomstvisie die voor een periode van zo’n 40 jaar de lijnen moet gaan uitzetten.

Als het om bedrijvigheid gaat dan wordt gedacht aan optimalisering van Baanstee Noord en een mogelijke uitbreiding richting het noordoosten (Edam). Voor dit laatste zal de raad van Edam-Volendam over ongeveer drie maanden een besluit moeten nemen als het gaat om het voorkomen van speculatie. “Grond in eigendom van boeren die willen stoppen in dat gebied zal eerst aangeboden moeten worden aan de gemeente.”

Denk je aan woningbouw dan wil Purmerend zich vooral richten op inbreiding en het transformeren van verouderde (industrie)gebieden (samen 7.000 woningen) in combinatie met de laatste uitbreidingen (3.000 woningen) in De Purmer (Purmer-Zuid-Zuid, aan de bocht in de Verzetslaan, en op het Golfterrein).
Edam-Volendam en Waterland zullen zich vooral richten op woningbouw in en rond de eigen woonkernen.

Hans Schütt: “Agrariërs krijgen de kans om meer toekomstgericht te werken, waarbij er meer aandacht moet komen voor de lokale en regionale voedselvoorziening.” Op de voormalige agrarische bouwpercelen is slechts beperkt ruimte voor wonen.

Duurzame energieopwekking wordt een andere peiler. Geen grootschalige windmolenparken maar ruimte voor zonnestroom op bebouwing en mogelijk kleinschalige windenergie op boerenerven.

Bereikbaarheid is een ander thema. Wim Runderkamp: “Het borgen van de doorstroming van de N247, N244 en polderwegen is uitgangspunt. Ook zal gekeken worden hoe het openbaar vervoer geoptimaliseerd kan worden. Een oost-westverbinding bestaat er op dit vlak nauwelijks.”
Tevens zal onderzocht worden of de bestaande spoorlijn beter ingezet kan worden voor (toekomstige) bewoners en bedrijven.

Het Purmerbos zal nog belangrijker worden als recreatie- en natuurfunctie. Het bos ontvangt jaarlijks inmiddels 1,4 miljoen bezoekers, meldde Jelle Kaars.

Na het zomerreces zal het plan worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden. De visie moet leiden tot een planologisch regime. “Voor de provincie is De Purmer een ‘witte vlek’, waar alles mogelijk is”, verwoordt Thijs Kroese de urgentie om tot gezamenlijke planvorming te komen.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook