Afvalbeheerbeleid eerder geëvalueerd voor Buitengebied

Afvalbeheerbeleid eerder geëvalueerd voor Buitengebied

Wantrouwen over de gevolgen voor het ‘Buitengebied’ van Edam-Volendam heeft ertoe geleid dat wethouder Runderkamp, onder dwang van een motie van coalitiegenoot Zeevangs Belang, gesteund door de PvdA en GroenLinks,  donderdag in de raad heeft toegezegd het Afvalbeleid 2017-2022 eerder te evalueren dan gepland. Hij wil komen met een ‘Plan 2.0’.

De zorgen van met name Zeevangs Belang zijn een vertaling van dorpsbewoners uit de Zeevang in met name de lintbebouwing. Zij zijn bang dat ze binnenkort niet alleen ver moeten lopen met een vuilniszak richting ondergrondse container, maar ook dat er extra verkeersoverlast volgt door de ophaaldiensten.

Waar de VVD bij monde van Jan Jaap Surie vooral de positieve kanten ziet van ondergrondse containers, is men bij Zeevangs Belang bang dat dit in de polder juist niet gaat werken. Een pleidooi voor behoud van de grijze container was het gevolg. Bovenal willen de indieners van de motie dat er eerst inspraak komt voor bewoners van deze gebieden. En een betere omschrijving wat het buitengebied inhoudt.

Uiteindelijk ging wethouder Runderkamp, die aangaf geen problemen te zien, overstag en zegde toe het afvalbeheerplan binnen een half jaar te evalueren.  En in overleg te gaan met bewoners in het ‘buitengebied’. Het huidige beleid wordt tot die tijd ‘on hold’ gezet. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook