Aflevering boek zonder contante betaling

Aflevering boek zonder contante betaling

(Volendams) Museumjaarboek 2020 is uit

In het nieuwe museumjaarboek en de nieuwe Premiefoto wordt uitgebreid aandacht besteed aan ’75 jaar Vrijheid’ en een uitgebreid jaarverslag van de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden in het Volendams Museum. Verschillende anekdotes uit de oorlogsjaren in Volendam over o.a. Thames Kwakman (Mop) en Jan Plat (van Pokkie) worden beschreven. De geschiedenis en de bouw (door vrijwilligers in eigen beheer) van het Volendams Museum worden vastgelegd.
Het Museumjaarboek met Premiefoto wordt sinds 2006 uitgegeven door en onder verantwoording van de Stichting Vrienden van het Volendams Museum.
In de museumjaarboeken en Premiefoto’s zijn in de afgelopen 45 jaar vele onderwerpen aangaande het wonen, werken en leven in Volendam op schrift gesteld zodat de beschrijvingen voor ons nageslacht bewaard blijven.
Belangstellenden in het Museumjaarboek 2020 met beschreven Premiefoto (€ 5,- (afnemers) en € 12,- (begunstigers) kunnen alleen  het geld overmaken op rekeningnummer  NL78 ABNA 0981 1285 48 t.n.v. Vrienden van het Volendams Museum.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook