Afgraven dijk Polder Zeevang

Afgraven dijk Polder Zeevang

Eind januari is de eerste hap uit de dijk genomen in Polder Zeevang tussen  IJsselmeerdijk 23 en 29 over een lengte van circa 550 meter. De dijk is hier tot wel een meter afgegraven. Om het stuk dijk hier te versterken komt er een buitenwaartse asverschuiving. Hierbij wordt de oude dijk voor een deel afgegraven. De nieuwe dijk komt gedeeltelijk op de plek van de oude dijk te liggen.

Omdat de nieuwe dijk gedeeltelijk op de ondergrond van de oude dijk komt te staan, is het belangrijk dat ook de grondlagen daar sterk genoeg zijn om de nieuwe dijk te kunnen dragen. De ondergrond wordt op sterkte gebracht door het aanbrengen van meerdere zandlagen. Door de druk van het zand klinkt de bodem in en wordt de druk op het water in de ondergrond groter. Om de ondergrond nog sterker te maken wordt vacuümconsolidatie toegepast. Dit is een techniek waarbij water uit de grond weggepompt wordt, nadat de grond is ingeklonken. Vaak zijn er meerdere lagen zand nodig bij het voorbelasten totdat de ondergrond de juiste sterkte heeft bereikt. Daarom zal er waarschijnlijk in april/mei van dit jaar een tweede laag zand worden aangebracht.  

Waterveiligheid
Ook tijdens het afgraven van de huidige dijk, maar eigenlijk gedurende de gehele dijkversterking, wil de alliantie Markermeerdijken de waterveiligheid kunnen garanderen. Daarom is de werkbaan zo gemaakt dat deze samen met de stenen oeverbescherming de waterkerende functie van de dijk overneemt.

Werk in uitvoering
Ook in de rest van de module vordert het werk gestaag. Inmiddels is de buitendijkse werkbaan in Polder Zeevang aangelegd van de kom tot aan het dorp Warder en is de loswal ter hoogte van IJsselmeerdijk 16 klaar. De werkbaan in het zuidelijk deel tot aan het voorland bij strand Edam wordt nu aangelegd.

Asverschuiving
Overal in het gebied tussen IJsselmeerdijk 23 en 29 wordt de dijk buitendijks versterkt met grond aan de waterzijde (asverschuiving). Vanaf april zal hier gestart worden met het voorbelasten van de ondergrond waar de nieuwe dijk moet komen. Behalve het deel tussen IJsselmeerdijk 15 en 22, waar de buitenberm van de dijk wordt versterkt. Daar is geen voorbelasting nodig. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook