Aankoop panden Hoogheemraadschap gepasseerd station

 

Gemeentebestuur: ”Alle huuropties kantoorpanden in beeld brengen”
 
Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van het comité ‘Herhuisvesting gemeente Edam-Volendam’ om als gemeenteraad alsnog over te gaan tot de aanschaf van kantoorpanden en het bestuurscentrum aan de Schepenmakersdijk in Edam, heeft een meerderheid in de raad hier geen oren naar. De stellingen zijn ongewijzigd, ook nu het gemeentebestuur heeft besloten om voorlopig, als gevolg van de recessie, geen uitwerking te geven aan nieuwbouwplannen. De hoognodige extra kantoorruimte zal waarschijnlijk gevonden worden in een bestaand kantoorpand in Volendam of Edam.
 
Het gemeentebestuur gaat binnenkort nog wel een keer praten met het Hoogheemraadschap. Burgemeester van Beek, zelf voorstander van aankoop, vertelde maandagavond dat hij hierover onlangs benaderd is.
De discussie in de raad spitste zich maandag toe op de vraag of naast een koopoptie huren van de Edamse panden dan een optie zou zijn. De burgemeester liet die vraag in het midden. Hij wil eerst het gesprek afwachten. “Huurafspraken over het vergadergedeelte is een mogelijkheid. Kopen een gepasseerd station en huren van het totale complex is niet ter sprake gekomen.”
 
Eerder al had Piet Reijers, insider bij het schap, aangegeven dat er grote belangstelling bestaat voor de Edamse panden. “Projectontwikkelaars staan in de rij.” De panden zijn relatief goedkoop. Wat er dan met het bestuurscentrum gaat gebeuren is onbekend.
 
Edammers Wouter van de Kolk, voormalig waterschapsbestuurder en oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam, en Tjeerd Dijkstra, voormalig Rijksbouwmeester, hadden de raad, als insprekers, bij het begin van de discussie al gewezen op de goede kansen die de ‘Schepenmakersdijk’ biedt. “Betaalbaar, geschikt voor regionale ambities, zeer geschikt om geld te verdienen via de congresruimte, zelfs als toeristische aanvulling. U kunt rijk worden van dit representatieve pand!”
Van der Kolk wees de aanwezigen op het feit dat de landelijke politiek het Kabinet verzocht heeft om veel meer aandacht te geven aan herontwikkeling van oude monumentale panden.
 
Dijkstra ziet met de gemeentelijke aanschaf van de panden ‘Edam-Volendam als culturele hoofdstad van onze regio’. De architect heeft dertig jaar geleden het bestuurscentrum ontworpen. Voor de raad had hij enkele berekeningen gemaakt die wezen op een relatief lage huurprijs van nog geen € 100,- per vierkante meter. “Neem deze optie mee in uw overwegingen”, was de boodschap.
 
Maar het mocht niet echt baten. Een kleine raadsmeerderheid had in juni 2009 al besloten geen heil te zien in aanschaf van de panden. En ook nu waren VD’80, het CDA en eenmansfractie Kras niet van standpunt veranderd.
Dat vanuit het CDA de term ‘ zo lek als een mandje’ werd gebruikt, viel bij de overige partijen niet in goede aarde.
 
Janneke Rijpstra (PvdA) vroeg de burgemeester opheldering te geven over geruchten dat twee mogelijke leegstaande kantoorpanden in Volendam gelieerd zijn aan twee wethouders (VDA en VD’80) van Edam-Volendam. Die panden zouden genoemd zijn als mogelijk derde locatie voor de gemeente.
De burgemeester vertelde dat hij niet weet van een link tussen VD’80 en een eigenaar van een kantoorpand. “Er is ons wel aangeboden om te kijken naar een pand dat in bezit is van familie van een van onze wethouders. Daar zie ik geen probleem in. Ik verwerp hierbij wel alle suggestie van zakelijk belang.”
 
Raadslid Wim Runderkamp (VVD) verzocht het college om de optie huur in plaats van koop Schepenmakersdijk alsnog te onderzoeken. Zijn fractie werd hierin gesteund door de PvdA, Gemeente-Belangen, GroenLinks en RDZ.  De PvdA verzocht het college te komen met een onafhankelijk onderzoek naar herhuisvesting van het ambtenarenapparaat. Fractie Kras kwam juist met een amendement om het gemeentebestuur alsnog te bewegen om in te zetten op al dan niet volledige nieuwbouw. Steun was hier echter niet voor te vinden.
 
VD’80 pleitte maandag voor voorzichtigheid. “Wellicht is op termijn minder personeel nodig. Laten we eerst de kerntakendiscussie afwachten. We hebben trouwens geen bezwaar tegen het (langer) huren van het bestuurscentrum van het schap.”
 
De discussie eindigde met de opmerking van burgemeester van Beek dat er nu eerst onderzoek verricht moet worden naar alle mogelijk huuropties in Volendam en Edam. Het gesprek met het bestuur van het Hoogheemraadschap wordt daarin meegenomen. Gevolg van het voorschrijdend inzicht is dat de discussie over een derde gemeentelijke locatie waarschijnlijk pas na 3 maart 2010, de gemeenteraadsverkiezingen, plaats zal vinden. Vraag is hoe de politieke vlag er na die datum voorstaat.
 
 BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook