Aan de keukentafel met Wim Schoenmaker en Jan de Jong,

Aan de keukentafel met Wim Schoenmaker en Jan de Jong,

respectievelijk secretaris en voorzitter van de Dorpsraad Warder.

Aan de keukentafel met Wim Schoenmaker en Jan de Jong, respectievelijk secretaris en voorzitter van de Dorpsraad Warder. Deze kern telt 840 inwoners en 312 woningen.

Wat gaat er goed volgens de dorpsraad?
“We kennen een grote gemeenschapszin en een bloeiend verenigingsleven in ons dorp! Er is veel tot stand gebracht en wordt in stand gehouden. Denk aan het Warder Zwembad, De Oude School, het kerkgebouw, de reddingsbrigade, het kermiscomité, de toneelvereniging, het Warder Gouwtje en vele andere initiatieven.

Warder heeft een eigen school die ook leerlingen trekt uit andere kernen. Belangrijk is te vermelden dat een aantal jongeren naar Warder is teruggekeerd, vonden een woning op het Dirk Haan Erf. Zes van de veertien woningen zijn starterswoningen, nieuwe aanwas, prima! Ook zij genieten van de kosteloze aanleg van glasvezel in ons dorp en in het buitengebied.”

Wat gaat er minder goed?
“Het verkeer. Alle landelijke problematieken spelen hier ook. Het gaat vooral om de snelheid waarmee door het dorp gereden wordt.  Hiervoor heeft de dorpsraad een werkgroep in het leven geroepen om het verkeersprobleem in de breedte te onderzoeken. Denk hierbij ook aan de definitieve inrichting van de hoek Badhuisweg en IJsselmeerdijk.

Verder moeten wij opmerken dat wij onvoldoende respons krijgen van overheidsorganisaties zoals HHNK, de gemeente Edam-Volendam, Staatsbosbeheer. We moeten langdurig wachten tot afgesproken zaken daadwerkelijk uitgevoerd worden. We constateren dat, ondanks de goede wil van betrokken werknemers of ambtenaren, het protocol in de weg zit en dus stagneert de boel.

Helaas moeten we ook vaststellen dat de dorpsraad van onze eigen inwoners weinig input ontvangt. Dit kan beter.”

Waar liggen de zorgen?
“De vergrijzing! Hierdoor is het steeds moeilijker om vervanging in organisaties en besturen te vinden. Maar ook voor het verenigingsleven en de school is dit een heikel punt.

En als we het over participatie hebben, dan is het van belang dat er mensen in de dorpsraad zitten die een goede gesprekspartner zijn voor overheidsinstanties. Mensen die niet uit zijn op het eigenbelang ( not in my backyard) maar die staan voor het belang van onze gemeenschap.

Grote zorgen liggen bij het behoud van Zwembad Warder in relatie tot de dijkverzwaring. De middelen zijn beperkt, overstromingen frequenter met als gevolg behoorlijke schade aan het terrein. Vrijwilligers werken zich een slag in de rondte! Wij zien nu een meekoppelkans in de vorm van een golfbreker in overleg met partijen als de gemeente, het Hoogheemraadschap en de Alliantie.”

Aan wie gaat er een oproep uit?
“Aan alle overheidsinstanties die erover moeten waken dat vaste waarden in kleine kernen blijven behouden. Denk aan de school als noodzakelijke behoefte, de waarborg voor een leefbare omgeving.

Bij het maken van plannen moeten de kernen bij de start al meegenomen worden. We vragen niet het onmogelijke. Overleg is er niet voor de bühne. Er moet met suggesties wat gedaan worden.

We mogen ons bewust zijn van de mooie plek waar wij wonen. Rustig wonen in een landelijke omgeving vraagt daarom juist onze inzet. Doe mee of bied hulp aan waar die gevraagd wordt. Zo wordt ons aller Warder nóg mooier!”
Yvonne Jonkman

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook