3e ontsluitingsweg wordt ingebed in groen

 

“Een genot om daar straks te mogen lopen”. Nico Karhof, lid van de grootste raadsfractie (VD’80) in Edam-Volendam, reageerde enthousiast op de presentatie van de nieuwe ontsluitingsweg die binnen afzienbare tijd tussen Edam en Volendam zal worden uitgerold. Een weg binnen de 50 kilometer zone omkleed met veel natuurlijke elementen, geënt op het historische landschap van onze omgeving.
 
Vorige week donderdag werd in de raad een presentatie gehouden over de nieuwe weg die het verkeer vanaf de N244/N247 sneller naar de bestemming moet brengen.
 
Helder verhaal
Paul van Hoek, landschapsarchitect, bracht een helder verhaal over de plannen, die nog dit jaar in dezelfde raad op de agenda zullen staan. Uitgaande van de landschappelijke structuur en de geschiedenis is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld dat zoveel mogelijk de groene zones in stand houdt en de natuurwaarden zelfs uitbreidt. De weilanden aan de westkant van de gemeente, gelegen tussen beide kommen, moeten een soort van landschapspark worden met recreatieve functies. Bij uitwerking is gekozen voor de meest milieuvriendelijke variant.
 
De nieuwe weg lijkt in dit plan precies tussen Edam en Volendam in te komen liggen en wordt aangesloten op een (kleine) rotonde. “Een representatieve entree voor de gemeente.”
 
Weg op maaiveld
Het gebied richting de bestaande snelweg zal zoveel mogelijk haar open karakter behouden met natte vegetatie en extra afscherming van het toekomstige knooppunt. De weg komt op maaiveldniveau, volgens de spreker juist de manier om zo min mogelijk op te vallen.
 
Geen verlichting
Om het natuurlijke karakter zo min mogelijk aan te tasten zal waarschijnlijk niet gekozen worden voor straatverlichting. Richting Dijkgraaf Poschlaan wordt de weg meer en meer ingekleed met beplanting. Berkenbosjes, waterkolkjes met riet en een afgeschraapte grond, waardoor de oude veengrond weer een streekeigen karakter krijgt.
Het bestaande wandel- en fietspad zal met een oversteekplaats worden verbonden met de nieuwe weg. “Dat weggetje is juist heel karakteristiek voor dit gebied.”
 
Weg met die weg
Voor omwonenden die zich al weer jaren geleden verenigd hebben in een stichting ‘Weg met die weg’, is het nut van een 3e ontsluiting nog steeds niet aangetoond. Toch zijn zij, volgens wethouder Emile Karregat, positief over het voorliggende plan. “In het vervolgtraject worden de bewoners ook goed betrokken.”
 
Bypass
Op de vraag waarom er bij de aansluiting met de D. Poschlaan niet gekozen is voor een T-splitsing was het antwoord dat hiervoor een bredere Poschlaan nodig is. “Een kleine rotonde met een bypass richting Volendam zorgt voor de snelste doorstroming en de minste aantasting.”
 
Zorgen
Piet Reijers (RDZ) vertelde zich wel zorgen te maken over de verkeersstromen richting de Zuidpolderlaan. Het volgens wethouder Karregat gesitueerde extra voorsorteervak bij het huidige stoplicht, zou wel eens te kort kunnen zijn om het verkeer afdoende af te laten vloeien, aldus Reijers.
 
Reijers en ook andere raadsleden vroegen zich donderdag wel af waarom de nieuwe brandweerkazerne niet in het plan was ingetekend. “Als die er wel komt, dan blijft er van dit mooie plan weinig over”, aldus Loek Kras.
Volgens de wethouder is er nog zo veel onzekerheid over de kazerne nabij de Cai-mast dat het in dit plan niet is meegenomen. “Als het er toch komt dan blijft er echter nog voldoende ruimte over voor natuur.”
 
Informatieavond
Op korte termijn volgt er een informatieavond. Nog voor de zomer van 2010 komt het college met een voorlopige bestemmingsplanwijziging, waarna reacties kunnen worden ingebracht. Tegelijkertijd zal de commissie MER een reactie worden gevraagd over de Milieueffectrapportage. Na de zomer vindt de inspraakprocedure plaats en kunnen zienswijzen worden ingediend. Eind 2010 zal de raad het ontwerp bestemmingsplan vaststellen, waarna in het volgende jaar in principe gestart kan worden met de aanleg van de weg. Daarvoor is volgens de landschapsarchitect enkele maanden tijd nodig. “Al is er natuurlijk veel meer tijd nodig om het gebied rond de weg verder aan te kleden.”
 
 
 

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook