3e Ontsluitingsweg iets dichterbij

Op GroenLinks na zijn alle raadsfracties akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van 11,3 miljoen euro voor de aanleg van een ontsluitingsweg tussen Edam en Volendam.

Waar het volgens GroenLinks niets oplost en alleen maar voor meer verkeersbewegingen zal zorgen, zijn wethouder Runderkamp en de andere fracties het er over eens dat de weg voor een snellere verkeersafhandeling en een enorme ontlasting van zowel de Singelweg in Edam als de Julianaweg in Volendam zal zorgen.

Het CDA trok uiteindelijk een motie in die verzocht om de weg eerder aan te leggen dan de aangekondigde reconstructie van de Julianaweg. Volgens de wethouder is er in het gunstigste geval nog zeker ruim twee jaar nodig alvorens de weg ook daadwerkelijk opgeleverd kan worden. “En dat alleen indien er geen juridische procedures en problemen bij de onteigening van gronden zal plaatsvinden”.

Runderkamp gaf aan dat de twee projecten elkaar niet hoeven te bijten. Hij is bang dat indien de ontsluitingsweg (nog meer) vertragingen oploopt, dit ook voor vertraging zal zorgen voor de plannen bij de Julianaweg.

Het proces, dat volgens VVD-raadslid Emile Karregat al loopt van 1998, is eindelijk beland in de fase van bestemmingsplanprocedure. Ook de onteigening van diverse gronden is gestart. In het genoemde budget zijn ook wensen van omwonenden opgenomen, meldde dat wethouder op vragen van Pim Bliek (PvdA). Duidelijk is ook dat er rotondes komen in plaats van verkeerslichten. Een fietspad komt in december aan de orde. Daarvoor wordt een apart krediet gevraagd. Via de Vervoersregio hoopt de gemeente nog subsidies te vinden voor het gehele project.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook