15.000 kuub zand per week voor werkbaan nabij Warder

15.000 kuub zand per week voor werkbaan nabij Warder

Dijkversterking in gang gezet

Na jarenlang onderzoek en tal van procedures is de versterking van de dijk tussen Hoorn en Uitdam inmiddels in gang gezet. Tussen Edam en Warder wordt er gewerkt aan de aanleg van een buitendijkse werkbaan door middel van rainbowen. Rainbowen is een techniek waarbij het zandwatermengsel met een sproeier in een boogje opgespoten wordt. De loswal waar de werkschepen aan kunnen meren met materiaal voor de versterkingzal begin 2021 gereed zijn. De vaargeulen zijn inmiddels op diepte.

Op de dijk, in gesprek met Herman van den Brink, omgevingsmanager , Jochem Hoedemakers, hoofduitvoerder en Jessica van der Horst, communicatieadviseur bij Alliantie Markermeerdijken, wordt duidelijk hoe intensief het proces is om tot een versterking van dit tracé te komen.

Terwijl een schip net aanmeert langs de loswal, wordt de werkbaan stukje bij beetje vergroot door het rainbowen van zand. Maar liefst 15.000 kuub per week wordt hier aangebracht. Afkomstig uit zandwinputten in het Markermeer.

 

De dijk tussen het zwembad van Warder en de voorlanden bij Edam wordt buitenwaartse versterkt, een ingrijpende operatie. . Naast de buitenwaarts gelegen werkbaan wordt de voorbelasting met zand voor de nieuwe dijk aangebracht. Als deze in 2022 sterk genoeg is, wordt de nieuwe dijk afgewerkt met klei en steenbekleding. Uiteindelijk zal de oude dijk worden verwijderd en schuift de huidige (slinger)weg op richting de nieuwe dijk. Met als gevolg een veel bredere berm gemeten vanaf de huidige bewoning.

Terwijl er tot zo’n half jaar geleden nog plannen bestonden om ook de voorlanden nabij Edam anders in te richten, bleek dat uiteindelijk niet nodig te zijn. “Bij de nadere detaillering van het ontwerp blijkt de dijk bij Fort Edam niet versterkt te hoeven worden, de versterkingsopgaven is komen te vervallen ‘, legt Hoedemakers uit.

Voor de gehele versterkingsopgaven geldt dat het aangebrachte zand eerst flink moeten inklinken. Herman van den Brink: “We meten de ophoging en gebruiken technische hulpmiddelen om het water versneld weg te laten lopen uit de ondergrond, waarna het inklinkt en de grond sterker wordt.” 

Alle werkzaamheden hebben tot doel om de dijk weer voor de komende 50 jaar sterk genoeg te maken. “Van het materiaal dat aangevoerd wordt zal 98% via het water vervoerd worden: zand, klei en stenen. Het overig transport loopt via de weg. En dan met name via Warder. Maar ook het Oorgat in Edam zal gebruikt worden. Dan moet je denken aan gemiddeld enkele  vrachten per dag.”

Rond Edam-Volendam starten de werkzaamheden eind 2021, begin 2022. Het Noordeinde vormt het sluitstuk  van de enorme operatie in het middelste gedeelte van de Markermeerdijken. Hier komt een buitenwaartse dijkversterking. “Dan ben je zeker vier jaar verder.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook