Boeren 25 jaar verenigd in agrarisch natuurbeheer

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken. Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

Water, Land & Dijken staat deze maand stil bij de mijlpaal van 25 jaar georganiseerd natuurbeheer in Noord-Holland. Boeren uit de regio Waterland, Eilandspolder en Zaanstreek en Alkmaar verenigden zich in 1996 om het agrarisch natuurbeheer georganiseerd aan te pakken. Dat was uniek in Nederland. De drie agrarische verenigingen maakten dankzij een substantiële financiering van 1,5 miljoen gulden van provincie Noord-Holland de eerste beheerpakketten: contracten tussen overheid en boeren om aan agrarisch natuurbeheer te doen.


Pionieren past bij het gebied
25 jaar later na de start is het aantal actieve boeren gestegen tot 500, in hun werk geholpen door ruim 400 vrijwilligers. Eind 2007 gingen ze samen verder als ANV Water, Land & Dijken. In 2013 werd het Bergen-Egmond-Schoorl aan het werkgebied toegevoegd. “Pionieren en innovatief zijn past ook goed bij de mentaliteit van ons werkgebied, met de grote steden als Amsterdam, Zaandam en Alkmaar om de hoek,” zegt melkveehouder Frank de Wit, de huidige voorzitter van Water, Land & Dijken.  “Het enthousiasme waarmee boeren zijn begonnen hebben we altijd weten vast te houden. We zijn trots op waar we nu in 2021 staan.”

 
Brede aanpak 

Midden Noord-Holland is Europees kerngebied voor weidevogels. Hadden de eerste tijd grutto, kievit en tureluur daarom vooral de aandacht, later verbreedden de agrarische natuurverenigingen hun inzet. Ook slootkantbeheer en verbeteren waterkwaliteit kregen aandacht. De afgelopen jaren zette de boeren zich landelijk op de kaart met de aanpak van bodemdaling in het Innovatieprogramma Veen, en met duurzaam bodembeheer. Ook sluiten steeds meer akkerbouwers uit de droogmakerijen bij WLD aan die zich middels beheerpakketten inzetten voor akkervogels en biodiversiteit. 

Zuinig zijn op het platteland
Voor de komende jaren ligt de uitdaging volgens De Wit is het versterken van de relatie tussen stad en platteland. “We willen boer, burger, landschap en natuur blijven verbinden. Mensen uit de stad  die hier komen fietsen moeten net zo trots op het landschap zijn als wij, met bloeiende slootkanten, vogels en koeien in de wei. Laten we zuinig zijn op het platteland. Daar blijven we met de aangesloten boeren en vrijwilligers graag onze rol in vervullen.”

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken. Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

Water, Land & Dijken staat deze maand stil bij de mijlpaal van 25 jaar georganiseerd natuurbeheer in Noord-Holland. Boeren uit de regio Waterland, Eilandspolder en Zaanstreek en Alkmaar verenigden zich in 1996 om het agrarisch natuurbeheer georganiseerd aan te pakken. Dat was uniek in Nederland. De drie agrarische verenigingen maakten dankzij een substantiële financiering van 1,5 miljoen gulden van provincie Noord-Holland de eerste beheerpakketten: contracten tussen overheid en boeren om aan agrarisch natuurbeheer te doen.

Pionieren past bij het gebied
25 jaar later na de start is het aantal actieve boeren gestegen tot 500, in hun werk geholpen door ruim 400 vrijwilligers. Eind 2007 gingen ze samen verder als ANV Water, Land & Dijken. In 2013 werd het Bergen-Egmond-Schoorl aan het werkgebied toegevoegd. “Pionieren en innovatief zijn past ook goed bij de mentaliteit van ons werkgebied, met de grote steden als Amsterdam, Zaandam en Alkmaar om de hoek,” zegt melkveehouder Frank de Wit, de huidige voorzitter van Water, Land & Dijken.  “Het enthousiasme waarmee boeren zijn begonnen hebben we altijd weten vast te houden. We zijn trots op waar we nu in 2021 staan.”

Brede aanpak 
Midden Noord-Holland is Europees kerngebied voor weidevogels. Hadden de eerste tijd grutto, kievit en tureluur daarom vooral de aandacht, later verbreedden de agrarische natuurverenigingen hun inzet. Ook slootkantbeheer en verbeteren waterkwaliteit kregen aandacht. De afgelopen jaren zette de boeren zich landelijk op de kaart met de aanpak van bodemdaling in het Innovatieprogramma Veen, en met duurzaam bodembeheer. Ook sluiten steeds meer akkerbouwers uit de droogmakerijen bij WLD aan die zich middels beheerpakketten inzetten voor akkervogels en biodiversiteit. 

Zuinig zijn op het platteland
Voor de komende jaren ligt de uitdaging volgens De Wit is het versterken van de relatie tussen stad en platteland. “We willen boer, burger, landschap en natuur blijven verbinden. Mensen uit de stad  die hier komen fietsen moeten net zo trots op het landschap zijn als wij, met bloeiende slootkanten, vogels en koeien in de wei. Laten we zuinig zijn op het platteland. Daar blijven we met de aangesloten boeren en vrijwilligers graag onze rol in vervullen.”
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook